Databehandling: Hyperskala datacentre ændrer verden

Skyen domineres af ekstremt store, globale datacentre, hvor den overvejende del af al computing finder sted.

Inden for de sidste ti år er der sket en revolution i anvendelse af computere.

Revolutionen kommer fra Skyen, hvor ekstremt store datacentre har medført radikalt forandrede vilkår for anvendelse af computing, både for private og for virksomheder.

I en analyse fra Cisco, der er verdens førende producent af netværksudstyr, anslås det, at tæt på halvdelen af alle servere i verden vil være blevet koncentreret i store globale datacentre i 2020.

De globale datacentrene er specielt designet til at fungere som kraftcentre for driften af alle mulige former for apps, og centrene har et teknisk og økonomisk format, som kun en håndfuld virksomheder i verden er i stand til at håndtere, heriblandt Amazon, Google, Facebook og Microsoft, samt nogle få kinesiske virksomheder.

Cisco betegner de største globale datacentre som “hyperskala” datacentre.

Ved udgangen af 2016 fandtes der omkring 300 datacentre i verden, der lever op til betegnelsen “hyperskala”, hvoraf halvdelen findes i USA, en tredjedel i Asien og omkring 15 procent i Europa.

Frem til 2020 forventes antallet af hyperskala datacentre at stige til omkring 500, og landene i Asien, med Kina i spidsen, vil i de nærmeste år øge deres andel af det samlede antal centre.

Efter 2020 forventes næsten 90 procent af al computing i Skyen at finde sted i et af disse ekstremt store og fuldautomatiserede globale datacentre.

På besøg i et Google hyperskala datacenter, 2014

Henvisninger og baggrund: 27.03.2017