Databehandling: Hyperskala datacentre ændrer verden

Skyen domineres af ekstremt store, globale datacentre, de såkaldte hyperskala datacentre, hvor den overvejende del af al computing i Skyen finder sted.

Inden for de sidste ti år er der sket en revolution i anvendelse af computere.

Revolutionen kommer fra Skyen, hvor de såkaldte hyperskala datacentre har medført radikalt forandrede vilkår for anvendelse af computing, både for private og for virksomheder.

I en analyse fra Cisco, der er verdens førende producent af netværksudstyr, anslås det, at tæt på halvdelen af alle servere i verden vil være blevet koncentreret i globale hyperskala datacentre i 2020.

Hyperskala datacentre er ikke blot ekstremt store udgaver af de datacentre, der kendes fra private virksomheder og fra den offentlige sektor, men repræsenterer en grundlæggende ny tilgang til drift og anvendelse af computere.

Drift og administration af serverne i et hyperskala datacentre er karakteriseret ved at være skalerbar og automatiseret. De processer, der afvikles i centeret, som for eksempel Big Data analyser for en privat virksomhed eller streaming af en film fra Netflix, tilføres automatisk flere computing-ressourcer i takt med, at behovet opstår. Processer bliver også automatisk fordelt mellem centre i forskellige verdensdele for at sikre, at processerne og data er til stede i de områder af verden, hvor efterspørgslen blandt brugerne er størst på ethvert givent tidspunkt. På den måde sker der en kontinuerlig optimering af driften og en forbedring af brugernes oplevelse.

Hyperskala datacentrene er specielt designet til at fungere som kraftcentre for apps og andre processer, der afvikles i Skyen, og centrene har et teknisk og økonomisk format, som kun en håndfuld virksomheder i verden er i stand til at håndtere, heriblandt Amazon, Google, Facebook og Microsoft.

Cisco’s definition af et hyperskala datacenter bygger på en økonomisk vurdering af den omsætning, der knytter sig til de processer, der afvikles i centeret. (Eventuelle reklameindtægter fra de pågældende processer regnes ikke med, hvad der for virksomheder som Facebook og Google er et væsentligt forbehold.)

Cisco måler på den økonomiske værdi af en række forskellige aktiviteter i relation til selve computing-aktiviteterne, og lægger omsætningen fra disse aktiviteter sammen til en bundlinje, der skal op over et givent niveau, før et datacenter kan betegnes som hyperskala.

Ved udgangen af 2016 fandtes der omkring 300 hyperskala datacentre i verden, hvoraf halvdelen findes i USA, en tredjedel i Asien og omkring 15 procent i Europa.

Frem til 2020 forventes antallet af hyperskala datacentre at stige til omkring 500, og landene i Asien, med Kina i spidsen, vil i de nærmeste år øge deres andel af det samlede antal centre.

Omkring halvdelen af alle servere i verden vil i 2020 være installeret inden for rammerne af disse hyperskala centre.

Herefter forventes næsten 90 procent af al computing i Skyen at finde sted i et af de globale hyperskala datacentre.

På besøg i et Google hyperskala datacenter, 2014

Henvisninger og baggrund: 27.03.2017

Følg “Revolutionen fra Skyen” på facebook.com/pejlinger