Sundhedssektoren: Tid til forandring

Kunstig intelligens medfører en revolution i sundhedssektoren. Det har ført til helt nye alliancer med teknologivirksomheder.

Alphabet, der er moderselskabet bag Google, har i sidste uge lanceret et stort forskningsprojekt, der skal undersøge årsagerne til en lang række sygdomme.

Projektet gennemføres i samarbejde med universiteter og hospitaler i USA og Europa.

Alphabet bidrager med teknologi, kunstig intelligens og penge. Universiteter og hospitaler står for den lægefaglige ekspertise og for kontakten med de 10.000 forsøgspersoner, der skal medvirke i første fase af projektet.

Det er Alphabets datterselskab, Verily Life Sciences, der står bag udviklingen af den banebrydende teknologi, der indgår i projektet.

Det gælder blandt andet det såkaldte “Study Watch”, der indeholder en overflod af avanceret teknologi i meget kompakt form, og som via indbyggede sensorer gør det muligt at indsamle et bredt spektrum af helbredsdata fra de medvirkende forsøgspersoner.

Study Watch ligner et almindeligt ur, og én gang om ugen sender uret de opsamlede data via internettet til de medvirkende forskere, der på den måde får et betydeligt mere detaljeret billede af forsøgspersonernes helbredsforhold og livsstil, end det nogensinde før har været muligt.

Alle data opbevares og sendes i krypteret form, og det er kun de medvirkende forskere, der får adgang til data. Ikke engang forsøgspersonerne får adgang til egne data, men de kan dog bruge deres Study Watch til at se klokken og datoen.

Rent statistisk vil en del af de 10.000 forsøgspersoner kunne forventes at blive ramt af forskellige sygdomme i løbet af de fire år, som projektet varer, og de enorme mængder af indsamlede data skal anvendes til at lede efter årsagssammenhænge, der kan kaste lys over, hvorfor nogle mennesker under bestemte omstændigheder udvikler visse sygdomme.

I en anden gren af projektet bliver den samme teknologi anvendt til at overvåge en stor gruppe patienter med Parkinsons sygdom, for at opnå en bedre forståelse af, hvordan livsstil og omgivelser påvirker udviklingen af sygdommen.

Kunstig intelligens spiller en vigtig rolle i projektet, fordi mængden af indsamlede data bliver så stor, at det er umuligt for mennesker at overskue og arbejde med.

Verily Life Sciences er sammen med et andet af Alphabets datterselskaber, den britiske virksomhed, DeepMind, blandt de førende virksomheder i verden inden for udviklingen af den form for kunstig intelligens, der er særligt velegnet til at analysere de ekstremt store mængder af data, der indsamles i forbindelse med projekter inden for sundhedssektoren.

Virksomheder som Verily Life Sciences og DeepMind skal have adgang til meget store datamængder for at kunne udvikle deres løsninger inden for kunstig intelligens.

Når det gælder sundhedsdata, er det vanskeligt – eller umuligt – for teknologivirksomheder at få adgang til disse data, enten fordi lovgivningen stiller sig i vejen, eller fordi mange mennesker er utrygge ved at give teknologivirksomhederne adgang til følsomme data om deres helbred.

For at få adgang til de nødvendige data er teknologivirksomhederne derfor nødt til at samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, som DeepMind gør i England, eller med universiteter og forskningshospitaler, som det sker i det aktuelle projekt med Verily Life Sciences.

Til gengæld kan teknologivirksomhederne tilbyde teknologi, datakraft og kunstig intelligens til at indsamle og analysere data, og teknologivirksomhederne bidrager på den måde til at muliggøre store, medicinske forskningsprojekter, der aldrig før har kunnet lade sig gøre.

Samarbejdet mellem sundhedssektoren, universiteter, medicinalindustrien og de store teknologivirksomheder rummer dramatiske perspektiver om en revolution inden for hele sundhedsområdet. Udvikling og anvendelse af kunstig intelligens er et af de vigtige omdrejningspunkter for hele dette vidtforgrenede samarbejde.

Det afspejles også i investeringerne inden for dette felt.

Virksomheder, der arbejder med udvikling af kunstig intelligens tiltrækker i disse år milliarder i investeringer inden for alle tænkelige anvendelsesområder, fra selvkørende biler til automatiserede lagerhaller og digitale assistenter.

Men sundhedsområdet er det felt, hvor de fleste milliarder bliver investeret i kunstig intelligens.

From Virtual Nurses To Drug Discovery: 106 Artificial Intelligence Startups In Healthcare. Kilde: CB Insights

Foto: Verily Life Sciences, “Study Watch”, 2017

Henvisninger og baggrund: 24.04.2017