Automatisering: Millioner af ledige hænder i EU

I Sydeuropa satte finanskrisen i 2008 punktum for en lånefinansieret vækstboble. Store befolkningsgrupper er siden blevet sat varigt uden for arbejdsmarkedet.

I Spanien er 1,85 millioner unge under 35 år arbejdsløse. Sammenlignes dette tal med det danske arbejdsmarked svarer det til omkring to tredjedele af hele den danske arbejdsstyrke.

En stor del af de arbejdsløse unge har aldrig haft et almindeligt job.

Mange meldte sig på arbejdsmarkedet, netop som vækstboblen i Spanien brast og trak tæppet væk under det spanske arbejdsmarked.

Ti år senere er ungdomsarbejdsløsheden stadig omkring 40 pct.

Mange unge bliver forsørget af deres forældre til de er oppe i 30’erne.

Læger rapporterer, at mentale problemer florerer blandt de unge arbejdsløse.

De stærkeste og bedst uddannede forlader landet.

Titusinder søger arbejde i andre EU-lande.

Situationen er endnu værre i Grækenland og Italien.

Millioner af unge – over 40 pct. af de respektive årgange – er gennem 10 år blevet udelukket fra både uddannelser og job.

De sidste par års stigende økonomiske vækst har ikke medført nogen væsentlig forandring i deres situation.

Den Europæiske Centralbank skriver i en aktuel undersøgelse af arbejdsløsheden i Europa, at den reelle arbejdsløshed i EU-landene meget vel kan være væsentligt højere end den registrerede arbejdsløshed.

Undersøgelsen afspejler den usikkerhed, der knytter sig til opgørelsen af arbejdsløsheden.

Hele denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvilke jobs, der fremover vil vise sig for disse millioner af unge sydeuropæere, der nu har været arbejdsløse i årevis?

Skal de medvirke til at producere flere biler? Flere tomater? Mere tøj?

Næsten lige meget, hvor man ser hen på arbejdsmarkedet, er svaret, nej.

Flere og flere jobfunktioner er enten blevet automatiseret eller er flyttet til Østen, hvor de i stigende grad også bliver automatiseret.

Millioner af jobs, der fandtes i Europa for 10 eller 15 år siden, findes ikke længere, og kommer aldrig tilbage.

Jobs i billetlugen på togstationen, ved kassen i banken, på benzintanken, samt masser af administrative jobs er igennem de sidste tyve år blevet automatiseret bort.

Den samme udvikling udspiller sig nu i detailhandlen, i fremstillingserhvervene og i mange serviceerhverv, fra rengøring til bogføring og revision.

Dagsordenen for de kommende ti år er, at endnu flere jobfunktioner vil blive automatiseret væk.

I debatten om konsekvenserne af automatisering fremføres det, at historien viser, at der i kølvandet på den igangværende teknologiske revolution vil opstå nye jobs, som vi slet ikke kender i dag.

Men vil det være jobs, der kan bringe de nuværende millioner af arbejdsløse i Europa i arbejde? Og hvis ikke, hvad så?

Konsekvenserne af automatisering på det europæiske arbejdsmarked er allerede dramatiske.


Foto: Ledige hænder i Spanien, 2017

Henvisninger og baggrund: 29.05.2017