Tale: Det næste store skridt i computing

I sundhedssektoren, dagligvarehandlen og finanssektoren udnyttes taleteknologi til at automatisere tidskrævende arbejdsprocesser. Tale sætter nu en helt ny dagsorden for konkurrencen på markedet.

I sundhedssektoren kan lægerne indtale deres journaler direkte fra en almindelig smartphone, og behøver derfor ikke længere at bruge arbejdstid på at skrive journaler på en computer.

I finanssektoren kan talende robotter betjene henvendelser fra privatkunder, og bankerne kan på den måde spare tusinder af arbejdspladser i kundevendte funktioner.

I dagligvarehandlen kan stemmestyrede robotter modtage bestillinger fra forbrugerne, og butikkerne opnår dermed et detaljeret indblik i de enkelte kunders præferencer.

Forskellige former for taleteknologi medfører en revolution i anvendelsen af computere inden for flere og flere brancher, fordi teknologien har opnået den nødvendige kvalitet til at kunne bruges i komplicerede arbejdsprocesser.

Anvendelse af webbaseret talegenkendelse til medicinsk dokumentation reducerer tidsforbruget, øger omfanget af dokumentationen og medfører større tilfredshed blandt brugerne, set i forhold til traditionel indtastning. Talegenkendelse er et meningsfuldt og effektivt redskab til den kliniske dokumentationsproces. // Markus Vogel, Dr med, University Children’s Hospital Düsseldorf, m.fl.
“Analysis of Documentation Speed Using Web-Based Medical Speech Recognition Technology: Randomized Controlled Trial”
Journal of Medical Internet Research, 03-11-15

Millioner af private forbrugere anvender talerobotter på deres smartphone i form af Siri fra Apple, Cortana fra Microsoft, Assistant fra Google eller Alexa fra Amazon.

Disse stemmestyrede assistenter kan for hver dag, der går, udføre flere og flere funktioner, og assistenterne peger frem mod en tid, hvor tale kan blive den vigtigste måde til at betjene en computer.

Men i erhvervsmarkedet er betjening af computere ved hjælp af tale allerede blevet udviklet til et niveau, hvor komplicerede arbejdsfunktioner i sundhedssektoren og i advokatfirmaer, banker, forsikringsselskaber og mange andre brancher, nu kan gennemføres uden brug af mus og tastatur, og hvor selve computeren forsvinder væk i cyberspace.

I nogle tilfælde anvendes tale til at skrive direkte til en computer. Det sker for eksempel, når en læge benytter sin smartphone til at diktere tekst direkte ind i et journalsystem.

I andre tilfælde anvendes tale til at føre en dialog, som når en robot taler med en bankkunde.

Når en en stemmestyret robot som Amazons Alexa benyttes til at foretage indkøb af dagligvarer, kan robotten tilbyde kunden flere forskellige varianter af en bestemt vare.

Tilsammen spænder disse forskellige løsninger over et bredt felt af teknologier, der er blevet udviklet over de sidste tyve år.

Med indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden blev der sat et mål om at nedlægge 400 stillinger blandt lægesekretærerne. Det nye it-system skulle gøre det muligt for lægerne at udføre en større del af journaliseringen, og dermed skulle behovet for sekretærer blive mindre. Sundhedsplatformen er baseret på det amerikanske system, Epic. I USA anvendes Epic ofte i sammenhæng med talebaseret opdatering af journalerne, men denne funktion til Epic blev ikke anskaffet som en del af Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden har nu besluttet at der fra 2018 vil blive indkøbt talefunktioner til systemet for at reducere lægernes tid ved tasterne.

I dette udviklingsforløb blev der forholdsvis hurtigt opnået en præcision i løsningerne på omkring 80 procent.

Men det har krævet mange års fortsat udviklingsarbejde at opnå de 98-99 procents præcision, der er nødvendig for, at løsningerne kan bruges i professionelle rammer: “ikke” er kun et lille ord, men det gør en verden til forskel i de fleste sammenhænge.

I de seneste år er præcisionen blevet markant forbedret i forbindelse med, at løsningerne er flyttet til Skyen.

Så længe de enkelte taleløsninger var knyttet til lokale installationer, gik udviklingsarbejdet forholdsvis langsomt, fordi systemerne var adskilte, og derfor ikke kunne lære af hinanden.

Efter at de førende produkter inden for taleteknologi er blevet flyttet til Skyen, er det blevet muligt at sætte turbo på udviklingsarbejdet, fordi der nu kan anvendes kunstig intelligens til at forbedre systemerne på grundlag af data om flere millioner brugeres daglige anvendelse af systemerne.

Desuden kan de udviklere, der arbejder med den bagvedliggende software, nu se overordnede mønstre i anvendelsen, og de kan derfor bedre finde de områder, hvor systemerne ikke leverer den nødvendige kvalitet.

Amazon benytter taleteknologi til at styrke sin position i konkurrencen på dagligvaremarkedet. Tusindvis af almindelige dagligvarer kan bestilles direkte fra den stemmestyrede “Alexa”-assistent. Hvis kunden ikke efterspørger et bestemt mærke, men bare vil købe “batterier” eller “bleer”, vil Alexa altid anbefale Amazons egne mærker. Traditionelle mærkevarer er opbygget omkring visuel genkendelse, der understøttes med massive reklamekampagner. Når indkøbet flyttes fra en visuel ramme i en butik til en talebaseret dialog hjemme i stuen, reduceres værdien af mærkevarer. Med Alexa har Amazon bragt sig i spidsen for denne omstilling i konkurrenceforholdene på dagligvaremarkedet. Amazon kan samtidig tilbyde forbrugerne lavere priser på de fleste varer. Når indkøbet er gennemført, leveres varerne gratis til døren inden for et par timer.

Først og fremmest har overgangen til Skyen gjort løsningerne tilgængelige for langt flere professionelle brugere, fordi løsningerne nu kan anvendes direkte fra en smartphone uden anden installation end en almindelig app.

Inden for sundhedssektoren har taleløsninger fra Skyen, der er integreret i journalsystemer, opnået stor udbredelse.

Virksomheden, Nuance, der er førende på dette marked, betjener dagligt over 500.000 læger og  virksomhedens systemer anvendes til at producere 300 millioner journalnotater årligt. (Til sammenligning er det samlede antal læger i Danmark er ca. 25.000).

En tysk undersøgelse har vist, at lægernes tidsforbrug til opdatering af journaler kan reduceres med 25 procent, når lægerne anvender taleløsninger frem for at sidde foran computeren og skrive notater ind i forskellige journalsystemer.

I England har en anden undersøgelse vist, at lægerne bruger omkring halvdelen af deres arbejdstid på at opdatere journaler ved en computer, så en forbedring på 25 procent udgør en betragtelig andel af lægernes samlede arbejdstid.

Det er dette potentiale for at styrke produktiviteten blandt lægerne, der har gjort sundhedssektoren til det største marked for forskellige former for taleløsninger, og sundhedssektorens investeringer i taleteknologi har været en afgørende drivkraft for produktudviklingen inden for hele dette felt gennem de sidste tyve år.

Med en konto i den amerikanske bank, Capital One, kan kunderne anvende Amazon Alexa til at foretage betalinger, opdatere deres konto eller ansøge om lån til bil eller bolig.

Henvisninger og baggrund: 31.10.2017