Dagligvarer: Nethandel og Automatisering

nye alliancer driver digital omstilling i europas dagligvarehandel.

Frankrigs største supermarked, Casino, har som den første europæiske dagligvarekæde taget et stort skridt i omstillingen til automatiseret nethandel med direkte levering til kunderne.

Initiativet sker i samarbejde med den britiske virksomhed, Ocado, der har udviklet et af verdens mest avancerede produktionsanlæg for automatiseret nethandel med dagligvarer.

Ocado vil bygge et nyt produktionsanlæg i det nordlige Frankrig, hvorfra Casino vil tilbyde kunder i Paris-området adgang til et varekatalog, der rummer tusinder af forskellige dagligvarer.

Varerne bestilles og betales over nettet og leveres til døren samme dag.

Omstillingen til automatiseret nethandel med direkte levering til kundernes privatadresse er det seneste skridt i en digital omstilling, hvor der igennem mange år er sket en gradvis udvidelse af nethandlen.

I den første fase af denne omstilling har kunderne bestilt deres varer over nettet, og har derefter selv hentet varerne fra udleveringssteder, der er blevet etableret i tilknytning til supermarkeder og indkøbscentre.

Kundernes interesse for den form for nethandel har været stigende siden 2010, hvor de første af den type løsninger blev introduceret i Frankrig.

04122017-02
Antallet af “Click & Collect” udleveringssteder i Frankrig 2010-2016. Nielsen, 2017.

Med det seneste initiativ vil Casino og Ocado nu i samarbejde forsøge at skubbe udviklingen et skridt videre ved at bringe avancerede robotter og kunstig intelligens i spil inden for rammerne af store specialiserede lagerfaciliteter, der er bygget til at kunne betjene titusinder af kunder om dagen.

I den første fase af nethandlen inden for dagligvarer med anvendelse af såkaldt, Click & Collect, er kundernes bestillinger fra nettet blevet indsamlet af en hær af butiksansatte, der går rundt i eksisterende supermarkeder, og pakker de bestilte varer i poser, der derefter afhentes af kunderne.

Denne model kan vokse til et vist punkt, men i praksis kan de enkelte udleveringssteder kun betjene en forholdsvis begrænset mængde kunder, før logistikken kommer under pres.

For at kunne skalere op til at kunne betjene en betydelig andel af forbrugerne er det nødvendigt at centralisere og automatisere pakningen af kundernes indkøb. Som følge af denne centralisering bliver det samtidig nødvendigt at køre varerne ud til kunderne, fordi det ikke vil være praktisk muligt hver dag at have titusinder af private bilister til at selv hente deres varer fra et centralt lager.

04122017-03
Saoirse Ronan som butiksmedhjælper i filmen, “Brooklyn”. Scenen illustrerer en dagligvarebutik i Irland omkring 1950. “Brooklyn” var i 2016 Oscar-nomineret som “Bedste film”, “Bedste kvindelige hovedrolle” og “Bedste manuskript baseret på en roman”.

Omstillingen til automatiseret nethandel med direkte levering repræsenterer derfor et markant brud med enhver tradition for dagligvarehandel, hvor det hidtil har været uomgængeligt, at kunderne på den ene eller den anden måde skulle besøge en butik for at kunne købe ind.

“At gå på indkøb” er et ritual, der har dybe kulturelle rødder.

Men automatisering inden for dette felt rummer fordele for kunderne i form af et meget stort udvalg af varer og sparet tid til transport.

I England, hvor automatiserede systemer til indkøb i dag er til rådighed for store dele af befolkningen i London og Sydengland, er anvendelsen af denne nye mulighed for indkøb blevet en stor succes.

Alle de store butikskæder i Europa står nu over for at skulle at udvikle konkrete svar på de nye konkurrencevilkår.

Amazons markedsværdi er alene i år blevet forøget med en værdi, der er større end den samlede markedsværdi for stort set alle kendte kæder, der findes i de amerikanske indkøbscentre. // Times, 22-11-2017

Hvis ikke teknologiudviklingen og de betydelige muligheder for rationalisering, som automatiseringen rummer, i sig selv har været nok til at motivere ledelserne i de store europæiske butikskæder, så har Amazons indtog på scenen medvirket til at skabe den nødvendige opmærksomhed.

Amazon har med “Amazon Fresh” på ganske få år etableret sig som en væsentlig kraft i udviklingen af automatisering i dagligvarehandlen i Europa, med fokus på England og Tyskland, og “Fresh” tilbydes i dag til mange millioner forbrugere i de to lande.

04122017-04Casino i Frankrig og Ocado i England er blandt de forholdsvis få europæiske virksomheder, der indtil nu har lanceret konkrete initiativer, der direkte udfordrer Amazon Fresh-konceptet for automatiseret nethandel med direkte levering til kunderne.

På det politiske plan er der flere igangværende EU-initiativer, der sigter mod at regulere omstillingen til øget nethandel, og som skal give de politiske myndigheder mulighed for at dæmme op for en tiltagende koncentration i nethandlen, hvor Amazon’s position bliver styrket for hvert kvartal, der går.

Det bliver derfor et spørgsmål, om det ligger inden for de politiske myndigheders opgaver – og realistiske muligheder – at regulere, hvor forbrugerne vælger at købe deres dagligvarer.

Ocado’s dagligvarelager i England / Greg White for Wired Magazin


Introfoto: Supermarked, USA, 1960. Supermarkedet er stadig den dominerende butikstype i dagligvarehandlen i Europa.

Henvisninger og baggrund: 04.12.2017