Tillid: Det tredje element

Voksende mistillid til etablerede institutioner og virksomheder modsvares af en stigende tillid til “venner” på nettet.

Fany Péchiodat voksede op i en fransk provinsby og flyttede som 18-årig til Paris for at arbejde og studere.

Hun indtog byen med en særlig sans for at finde spændende steder, smart tøj og gode, uopdagede cafeer.

Efterhånden modtog Fany så mange mails fra venner og bekendte om at få gode tips, at hun satte sine anbefalinger i system som en mailliste, man kunne abonnere på.

Seks måneder senere havde listen fået 10.000 abonnenter.

Fanny droppede studier og job, og etablerede i 2008 livsstil-websiden, “My Little Paris”, sammen med sin lillesøster og en japansk veninde.

I dag er projektet og Fanny blevet et ikon for franske startups.

Virksomheden har nu 130 ansatte, fire millioner registrerede brugere og vurderes til at være 200 millioner € værd, svarende til ca. 1,5 milliarder kr.

Det hele løber rundt ved at brugerne kan abonnere på at få tilsendt en lille pakke en gang om måneden med overraskelser i form af en bluse eller et tørklæde, en ny parfume eller en dims til kontoret sammen med opskrifter og modetips.

11122017-05

Over 100.000 kunder abonnerer på pakkerne, der genererer et betragteligt mersalg.

Desuden modtager registrerede brugere hver uge én sponsoreret email med modetips og opskrifter.

Websiden findes stadig, men i dag kommer langt det meste trafik til “My Little Paris” fra en mobil app.

Hverken websiden eller appen har nogen sinde bragt en reklame.

Hele attraktionen ved projektet er, at det ikke fremstår som et kommercielt produkt, men tværtimod har fastholdt en profil om at være skrevet af “vennerne” for “vennerne”.

“My Little Paris” repræsenterer på den måde en udvikling, der også ligger til grund for Uber, AirBnB, Bitcoin og for de sociale medier, og som afspejler, at mange mennesker i dag har mere tillid til “vennerne” end til de store mediehuse, offentlige myndigheder, finansielle virksomheder eller politiske institutioner.

Verden oplever en tillidskrise. Befolkningernes tillid til alle fire nøgleinstitutioner – erhvervsliv, regering, ngo’er og medier – er generelt faldet; et fænomen, der ikke er set tidligere i Edelman’s årlige måling af tillid. // The 2017 Edelman Trust Barometer, Marts 2017

Den voksende tillid til “vennerne” er knyttet tæt til udviklingen af internettet og til de muligheder for kommunikation og deling af information, som nettet har åbnet.

For mange mennesker er nettet blevet det sted, hvor man skaffer sig alt fra TV-serier til kærester, og villigheden til at indgå i ret forpligtende relationer med vildt fremmede mennesker om at gå i byen, blive kørt til lufthavnen eller at leje et par værelser ud i en weekend, afspejler en markant udvikling i det kit, der holder et samfund sammen, nemlig tillid.

Gud, Konge og Fædreland
Menneskers evne til at vise hinanden tillid har siden tidernes morgen været afgørende for etablering og udviklingen af sociale relationer.

Oprindeligt har tillid været knyttet til mennesker, som man helt konkret kunne se i øjnene.

Mennesker havde derfor mere tillid til beboerne i deres egen landsby, end til de fremmede ovre på den anden side af åen, som man sjældent fik lejlighed til at se efter i sømmene.

I takt med at samfundene blev mere komplicerede, kom Gud, Konge og Fædreland på banen som abstrakte samlingspunkter, der kunne mobilisere tillid blandt meget store befolkningsgrupper, uden at de enkelte mennesker behøvede at kende hinanden.

Dermed kunne samfundene realisere langt større projekter, som etableringen af store bysamfund og udviklingen af international handel.

I moderne tid har globale mærkevarer fra CocaCola til BMW fået plads blandt Gud, Konge og Fædreland, og har dermed bidraget til at etablere tillid i forbrugersamfundet.

Denne tillid er nu på retur.

Igennem de seneste 10-15 år har mange mennesker i Vesten mistet en betragtelig del af tilliden til de store, abstrakte samfundsinstitutioner og til de store mærkevarefirmaer.

Det har efterladt et tillids-tomrum, der gradvist har åbnet for en ny dimension i udviklingen af samfundsmæssig tillid i form af en digitalt formidlet tillid til “vennerne” på nettet.

Net-tillid
I Europa siger langt de fleste mennesker, at deres erfaringer og forventninger om tillid på nettet er betydeligt større end deres generelle tillid til de store samfundsinstitutioner.

11122017-04
“Har du oplevet problemer med beskyttelse af personlige oplysninger eller svindel online?” Næsten alle EU-borgere har svaret “Nej” i denne Eurofound-undersøgelse fra 2016.

Denne nye net-tillid afspejles også i, at de store tech-virksomheder scorer langt højere i tillidsmålinger end virksomheder i nogen anden branche og også langt højere end de store politiske institutioner.

Vi er på vej ind i en ny tidsalder, der er præget af “distribueret tillid”; et paradigmeskifte drevet af innovative teknologier, der omskriver reglerne for en grundlæggende menneskelig relation. // Rachel Botsman: “Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together – and Why It Could Drive Us Apart”, Penguin, 2017

Tech-virksomheder ses som en slags partnere eller medspillere i en samfundsmæssig privatisering af tillid, der har medført, at store omstillinger – Uber, AirBnB, Bitcoin, Facebook – sker helt uden om det traditionelle politiske miljø, og uden at de traditionelle politiske institutioner kan gøre så meget ved det.

Uber kan presses ud af Danmark, AirBnB kan forbydes i New York, Bitcoin kan blive afvist af de traditionelle banker – men fænomenerne vokser alligevel, tilsyneladende ustoppeligt, båret af millioner af menneskers villighed til at vise tillid til de “almindelige mennesker”, der befolker disse løsninger.

Efterhånden har udviklingen af net-tillid også givet sig udslag i en stigende net-kontrol.

For at blive en del af den abstrakte og potentielt globale kategori, “vennerne”, og få del i den tillid, der knytter sig til denne status, kræver det i stigende grad, at man er parat til at lade sig kontrollere inden for rammerne af nye private løsninger på nettet, hvor man kan checke sine kommende BnB-lejere, sin Uber-chauffør eller sin barnepige.

Denne udvikling vil kunne opfattes som en modbevægelse til den stigende net-tillid, men det vil næppe være hele forklaringen.

Den øgede tillidskontrol på nettet afspejler snarere en yderligere privatisering og digitalisering af den samfundsmæssige tillid til også at omfatte de kontrolinstanser, der altid har været den anden side af enhver tillidskultur.

Html Computer Digital Programming Coding Code Web
Fra det digitale tillidsunivers: Blockchain kode.

Henvisninger og baggrund: 11.12.2017