Automatisering: På kontoret

Kunstig intelligens vil revolutionere kontorarbejdspladserne. Men først skal der ryddes op i de gamle It-systemer, som de fleste virksomheder stadig lever med.

Det meste administrative arbejde er automatiseret.

Milliarder af it-systemer verden over udfører i døgndrift alle former for administrativt arbejde, der indtil for ikke så mange år siden blev udført af mennesker.

Desuden har automatiseringen åbnet mulighed for at udføre langt flere administrative opgaver, end det tidligere kunne lade sig gøre, fordi It-systemerne arbejder tusinde gange hurtigere end mennesker.

En tøjproducent med designcenter og administrativt hovedkontor i Milano kan administrere en global produktion og logistik ned til mindste detalje fra en computerskærm.

Når en bluse bliver købt i en butik i São Paulo eller i Randers kan alle informationer om størrelse, farve, pris og salgstidspunkt være til rådighed omgående i et samlet It-system, hvor informationerne kan anvendes til automatisk opdatering af de globale prognoser for produktion, omsætning og overskud.

Ofte vil systemet samtidig indsamle informationer om det tøj, som blusen blev købt sammen med, hvem kunden var, hendes alder, bopæl og tidligere indkøb. Alle disse data indsamles via kundens medlemskab af en kundeklub.

Facebook ville sikkert kunne supplere med data i realtid opsamlet via kundens smartphone om, hvilke tre butikker, som kunden var i før og efter indkøbet, om kunden har delt billeder af blusen med sine veninder, og hvem de er, men på grund af datalovgivningen er det kun en teoretisk mulighed (i hvert fald i Europa).

Mennesker ville aldrig være i stand til at indsamle og gøre brug af alle de administrative data, der i dag svæver rundt i cyberspace, og som får økonomien til at tikke.
Sluk for verdens administrative computersystemer i en uge og verden går i stå.

Computersystemerne overtager dag for dag flere administrative opgaver, og hvor det for tyve år siden var It-systemer, der understøttede administrativt personale i deres arbejde, så er det i dag den anden vej rundt.

Langt de fleste administrative jobs handler i dag om at samle op på de hjørner af de administrative rutiner, der endnu ikke er blevet automatiseret.

19032018-021

Millioner af kontorjobs består i dag grundlæggende i at lempe data fra ét computersystem nogenlunde helskindet over i et andet.

I banker, forsikringsselskaber, i teleselskaber og i den offentlige sektor eller hvor som helst, man ser hen i produktionen, så anvendes der hundreder af forskellige administrative It-systemer, som gennemsyrer alle aspekter af organisationernes dagligdag.

I dette miljø har arbejdskraft af kød og blod fundet sig en niche, der består i at kunne finde ud af at hjælpe data rundt i kredsløbet alle de steder, hvor der endnu ikke er blevet etableret en automatisk rutine.

Nogle steder kræver det flere års erfaring at kunne anvende systemerne og flytte data rundt på den rigtige måde, men i andre tilfælde kan opgaver inden for dette felt udføres af hvem som helst med en smule træning.

Netop i disse år er de første generationer af It-systemer, der har båret den administrative automatisering siden 1970’erne, kommet til vejs ende i den forstand, at de ikke længere kan udvikles og moderniseres.

Der er ikke plads til flere forbedringer, og kompleksiteten i systemerne er så massiv, at systemerne i sig selv udgør en trussel mod overlevelsen for de virksomheder, der ejer dem.

Ledelsen i Deutsche Bank erkendte for et par år siden, at virksomhedens It-platform udgjorde et kæmpe problem for banken. Omkostningerne til It voksede med 20 pct. om året, og banken brugte hele det svulmende it-budget på at holde sine forældede It-systemer i drift.

Deutsche Bank er siden gået fra krise til krise, og hele forretningen er blevet trukket ned på grund af manglende teknologisk fornyelse.

Historien er den samme for mange etablerede virksomheder i de fleste brancher.

Virksomhederne har været fanget i en Catch 22: De kan ikke overleve uden at udskifte deres It-systemer, men driften af de gamle It-systemer er så kostbar, at virksomhederne ikke har råd til at skifte til nye systemer.

Millioner af administrative jobs har i mange år været relativt sikre på grund af denne gordiske knude.

Virksomhederne har simpelthen haft et uomgængeligt behov for at have administrativt personale ansat til flytte rundt på data mellem en uoverskuelig portefølje af forældede It-systemer, der ikke længere kan moderniseres.

Nu er disse jobs ikke længere så sikre.

Med anvendelse af kunstig intelligens og smarte løsninger fra Skyen er der i de seneste år blevet bragt løsninger på markedet, der på kort tid kan trænes til at overtage en stor del af det manuelle arbejde med at flytte data rundt mellem gamle It-systemer.

De vidtrækkende konsekvenser af kunstig intelligens er allerede en kendsgerning, og mere er på vej. Robotic process automation, RPA, er den første lavthængende frugt i denne omstilling. Løsningerne er forholdsvis billige. De er hurtige at implementere og det hele virker ukontroversielt. Men løsningerne vil samtidig åbne for en af de vigtigste samtaler i virksomhederne i de kommende fem år, nemlig, hvordan automatisering vil vende op og ned på forretningsmodellerne. // Gartner, 2018

Automatisering af denne form for administrativt arbejde er muligvis ikke det mest glamourøse forretningsområde, som man kan forestille sig, men det økonomiske potentiale er stort.

Med adgang til disse nye, smarte systemer kan virksomheder indenfor mange brancher nu få løst op for den gordiske knude, og kan begynde at gennemføre en rationalisering af driften af deres eksisterende administrative It-systemer.
På den måde kan der frigøres penge til at investere i nye It-systemer, der er langt mere automatiserede.

Eksperter i branchen forventer, at der i USA frem til 2022 kan blive nedlagt 4 millioner administrative arbejdspladser i forbindelse med indførelse af disse nye administrative “bots”.

Hele denne omstilling er stadig i en tidlig fase, men systemerne er i drift i flere hundrede globale virksomheder, og systemerne er allerede blevet brugt til at automatisere millioner af transaktioner.

Vækstraten for salget af nye løsninger er trecifret, og børsværdien for de virksomheder, der udvikler disse bots, der kaldes Robotic Process Automation, RPA, er helt oppe i det røde felt.

Bots, der kan finde ud af at flytte rundt på data i gamle administrative It-systemer, udgør dog kun et lille hjørne af det boomende marked for anvendelse af kunstig intelligens inden for det administrative felt.

De rigtig store omvæltninger – og langt den største markedsværdi – knytter sig til systemer, der anvender kunstig intelligens til at skrive rapporter, besvare henvendelser fra kunderne og udvikle nye arbejdsprocesser.

Efterhånden, som data-bots får strømlinet de sidste hjørner af de eksisterende rutiner, vil der blive gjort plads til en ny generation af administrative systemer leveret fra Skyen, der vil bringe automatiseringen op i et helt nyt gear med anvendelse af revolutionerende kunstig intelligens inden for tale, sprogbehandling og problemløsning.


Henvisninger og baggrund: 19.03.2018