Samarbejde: Supercomputere og kunstig intelligens

Kina er blevet samlingssted for globale virksomheder, der arbejder med udvikling af kunstig intelligens og supercomputere.

SenseTime har på få år opnået en position som en af verdens førende virksomheder inden for udvikling af kunstig intelligens til ansigtsgenkendelse.

SenseTime har nu også opnået positionen som den højest vurderede virksomhed blandt de hundredvis af startups i det globale marked, der har fokus på at udvikle og anvende kunstig intelligens.

Tidligere på måneden afsluttede den kinesiske virksomhed sin tredje finansieringsrunde med et samlet kapitalindskud på 600 millioner $, (ca. 3,6 milliarder kroner), og investorerne vurderede ved den lejlighed SenseTime til at repræsentere en samlet værdi på 4,5 milliarder $, (ca. 27,5 milliarder kroner).

Det var næsten tre gange så meget som vurderingen ved den foregående finansieringsrunde i juli 2017, hvor Sensetime rejste 410 millioner $, (ca. 2,5 milliarder kroner).

Den kinesiske virksomhed har dermed inden for de seneste ni måneder rejst investeringer, der svarer til over 8 milliarder kroner. Til sammenligning modtog alle danske tech-startups i 2017 tilsammen ca. 1,3 milliarder kroner i investeringer.

Kina har på få år opnået en position som et globalt centrum for udvikling af kunstig intelligens.

Tech-virksomheder og forskningsinstitutioner fra hele verden udbygger derfor nu deres samarbejde med kinesiske virksomheder gennem investeringer og strategiske partnerskaber.

Alphabet (der tidligere hed Google) har i år åbnet et nyt forskningscenter i Kina og har samtidigt indgået et strategisk samarbejde med den kinesiske internetgigant, Tencent, om udvikling af kunstig intelligens.

Tilsvarende har det amerikanske tech-universitet, MIT, etableret samarbejde med flere af de kinesiske startups, herunder SenseTime.

SenseTime har desuden et tæt partnerskab med den amerikanske chipproducent, NVIDIA og med andre af de store amerikanske techvirksomheder.

Japanske virksomheder har også etableret strategiske alliancer med kinesiske startups inden for kunstig intelligens, og Honda baserer en del af produktudviklingen af selvkørende biler på et samarbejde med SenseTime.

Supercomputere og kunstig intelligens 

Igennem de seneste ti år har udbredelsen af smartphones, sociale netværk og tusinder af apps medført en eksplosion i mængden af data, der bliver gemt i de globale datacentre, og samtidig har datacentrene tilvejebragt rå computerkraft i et enormt omfang.

Det har skabt grundlaget for et kæmpe spring fremad i udviklingen af kunstig intelligens, der i dag anses for at være en af de vigtigste strategiske teknologier inden for områder, der spænder fra automatisering i trafikken til digitale sundhedsydelser til automatisering inden for dagligvarehandlen.

De globale datacentre tilbyder virksomheder over hele verden en forholdsvis billig adgang til enorme mængder af computerkraft og datalagring, og denne fleksible adgang til et digitalt produktionsapparat udgør grundlaget for de fleste startups, der arbejder med udvikling af kunstig intelligens.

En mindre gruppe af startups, som kinesiske SenseTime, gennemfører imidlertid produktudviklingen inden for rammerne af egne datacentre, hvor højt specialiseret hardware kan give et forspring.

Datakraft, der leveres fra de globale datacentre i Skyen,  produceres inden for forholdsvis standardiserede rammer, der sætter vilkårene for, hvordan startups kan udvikle deres software.

Men virksomheder, der har mulighed for at etablere egne datacentre, kan få skræddersyet super kraftige computere til at understøtte præcis den software, som virksomheden har udviklet, og det skaber en øget fleksibilitet.

Skræddersyede computere i den helt store skala er hidtil især blevet anvendt inden for højt specialiserede områder som udvikling af atomvåben, klimasimuleringer og rumfart, men i de seneste år er antallet af såkaldte supercomputere steget markant i forbindelse med produktudvikling inden for kunstig intelligens.

Sensetime er en af de virksomheder, der har baseret sin produktudvikling på egne supercomputere, som er blevet skræddersyet til brug for billedgenkendelse i meget stor skala, og virksomheden råder idag over nogle af de kraftigste supercomputere i verden.

Baseret på denne højt specialiserede infrastruktur kan SenseTime gennemføre billedgenkendelse i realtid i et omfang, der omfatter flere milliarder samtidige hændelser, for eksempel i forbindelse med overvågning af et kompliceret trafikmønster i en storby eller ved personovervågning i lufthavne og andre offentlige knudepunkter, hvor der kan færdes titusinder af personer samtidigt.

En del af de 600 millioner dollars som SenseTime netop har modtaget i form af investeringer, skal bruges til fortsat udvikling af nye supercomputere.

Men den kinesiske internetgigant, Alibaba, der er en af de største investorer i SenseTime, er dog samtidig interesseret i at få nogle af SenseTimes løsninger overført til den mere standardiserede infrastruktur i Alibabas globale datacentre.

Specialbyggede supercomputere kan udgøre et vigtigt springbræt til udvikling af løsninger, der anvender kunstig intelligens, men når løsningerne skal ud i global drift i stor skala, vil der kunne være fordele ved at anvende den mere standardiserede, globale infrastruktur i Skyen.

Nogle af ejerne af de store, globale datacentre – Amazon, Microsoft og Alibaba – har derfor i de sidste par år etableret supercomputere inden for rammerne af deres globale datacentre, og kunderne kan nu leje sig til en specialiseret supercomputer.

På den måde kan de globale datacentre i Skyen tiltrække nogle af de nye virksomheder, der udvikler løsninger baseret på kunstig intelligens, og som ønsker at anvende supercomptere til at sætte turbo på deres produktudvikling.

Når løsningerne er klar til at blive sat i drift på globalt plan, vil overflytningen til en mere standardiseret (og væsentligt mindre kostbar) infrastruktur i et globalt datacenter kunne gennemføres forholdvis glidende, og på den måde vil det globale datacenter have sikret sig en langsigtet, storforbrugende kunde.

24042018-02
SenseTime automatiserede trafiksystemer.

Introfoto: Den første række af kabinetter til den nye Trinity-supercomputer er ved at installeret på Los Alamos National Laboratory, USA.

Henvisninger og baggrund: 24.04.2018