Essay: Revolution i sundhedssektoren

Pejlinger har siden 2014 bragt artikler om, hvordan den igangværende digitale revolution ændrer verden. Artiklerne er forholdsvis korte – 500 til 700 ord – og ideen er, at disse korte artikler tilsammen vil danne en mosaik, der afspejler spændvidden og dybden i revolutionen fra Skyen.

Nu introduceres der et nyt format her på Pejlinger, i form af en række essays, hvor forskellige aspekter af revolutionen fra Skyen bliver diskuteret i et længere format.

Det første essay handler om revolutionen i sundhedssektoren, hvor genteknologi og kunstig intelligens er blandt de teknologier, der har åbnet for et væld af nærmest mirakuløse behandlingsmuligheder.

Realiseringen af disse muligheder vil forudsætte et tæt samspil mellem private og offentlige leverandører af sundhedsydelser inden for rammerne af et globalt og digitalt sundhedsmarked, der nu er under udvikling.

Essayet diskuterer hvordan usikkerheden omkring anvendelse af sundhedsdata kan blive en bremse på omstillingen til et digitalt sundhedsmarked i Europa, og hvorfor borgernes ejerskab til egne sundhedsdata bliver et væsentligt politisk tema.

Den digitale revolution har medvirket til udviklingen af revolutionerende behandlingsmuligheder, men flere af disse nye behandlinger kan blive så kostbare, at en stor del af befolkningen vil kunne blive afskåret fra at gøre brug af dem.

Revolutionen i sundhedssektoren vil derfor kunne udhule grundlaget for en af grundpillerne i den moderne velfærdsstat, nemlig princippet om lige og fri adgang til sundhedsydelser.

Læs essayet om revolution i sundhedssektoren her …⇒