Essay: Revolution i sundhedssektoren

Genteknologi og kunstig intelligens har åbnet for et væld af nærmest mirakuløse behandlingsmuligheder inden for sundhedssektoren.

Udviklingsarbejdet sker i et samspil mellem private og offentlige leverandører af sundhedsydelser inden for rammerne af et globalt og digitalt sundhedsmarked.

Usikkerhed om vilkårene for anvendelse af sundhedsdata kan blive en bremse på omstillingen til et digitalt sundhedsmarked i Europa, og spørgsmålet om borgernes ejerskab til egne sundhedsdata bliver derfor et væsentligt politisk tema.

Den digitale revolution har medvirket til udviklingen af revolutionerende behandlingsmuligheder, men flere af de nye behandlinger kan blive så kostbare, at en stor del af befolkningen vil blive afskåret fra at gøre brug af dem.

Revolutionen i sundhedssektoren vil derfor kunne udhule grundlaget for en af grundpillerne i den moderne velfærdsstat, nemlig princippet om lige og fri adgang til sundhedsydelser.

Læs essayet om revolution i sundhedssektoren her …⇒