Automatisering: Ingen vej tilbage

Samfundets vitale infrastruktur automatiseres med digitale tvillinger og algoritmer.

Mandag den 9. april 2018 blev hele det franske postvæsen sat i stå på grund af en fejl i et centralt it-system. Fejlen blev hurtigt rettet, og dagen efter kunne Frankrigs 8.500 posthuse åbne igen.

Episoden er et eksempel på, hvordan den digitale infrastruktur er blevet en nødvendig krumtap i opretholdelsen af vigtige samfundsfunktioner.

Medarbejderne i de franske posthuse havde ingen mulighed for at skifte til manuelle arbejdsrutiner, der ellers har holdt postvæsenet kørende i over to hundrede år.

De manuelle arbejdsrutiner er definitivt blevet afløst af it-systemer, og hvis systemerne går ned, er der ingen mulighed for at holde forretningen kørende.

Opretholdelsen af vitale samfundsfunktioner som trafik, kloakering, el-forsyning, sundhedsvæsen, vandforsyning, retsvæsen, betalingstjenester, banker og hele den offentlige administration er blevet uløseligt bundet til it-systemer, der gradvist er blevet udviklet gennem de sidste 40 år.

Den politiske indsats for at beskytte denne vidtforgrenede digitale infrastruktur har især fokus på at dæmme op for cyberangreb.

EU-landene investerer årligt – hver for sig og i høj grad ukoordineret – store summer i udviklingen af cybervåben, der skal kunne imødegå angreb udefra.

Men ofte kommer den største trussel indefra i form af tekniske nedbrud, der skyldes forældede it-systemer og manglende vedligeholdelse.

I Europa bliver millioner af rejsende hvert år direkte berørt af it-nedbrud inden for transportsektoren i form af aflyste tog og fly.

I den finansielle sektor oplever millioner af bankkunder, at adgangen til netbanker og betalingstjenester bliver sat i stå som følge af it-problemer.

I sundhedssektoren fører fejl og nedbrud i it-systemer til fejlbehandlinger og til aflyste operationer på hospitaler.

Inden for skatteområdet og i flere andre grene af den offentlige sektor opstår der fejl og forlængede sagsbehandlingstider på grund af problemer med it-systemerne.

Omkostningerne ved alle disse it-fejl og nedbrud løber op i flere milliarder euro om året, og billedet er det samme inden for industrien og i detailhandlen.

Der er derfor mange penge at spare ved at begrænse it-nedbrud og fejl på it-systemer, men modernisering af gamle, fejlbehæftede it-systemer har vist sig at være lettere sagt end gjort.

Problemerne med indførelsen af Sundhedsplatformen er i den sammenhæng mere reglen end undtagelsen.

Tidligere på året valgte den tyske supermarkedskæde Lidl at opgive indførelsen af et nyt lagerstyringssystem. På det tidspunkt havde projektet stået på i syv år og havde kostet virksomheden over 500 millioner euro, omkring 3,7 milliarder kroner.

Vanskelighederne ved at modernisere de store, klassiske it-systemer, der er blevet udviklet gennem de sidste tre årtier, betyder, at systemerne udgør en voksende risiko for opretholdelsen af vitale samfundsfunktioner.

For at imødegå denne risiko udvikles der nu nye typer af it-systemer, der bevæger sig dybere ned i styringen af de processer, der knytter sig til at levere alt fra dagligvarer til grøn energi, transport og sundhedsydelser.

Den nye generation af it-systemer bliver produceret i Skyen og anvender kunstig intelligens til at analysere de enorme datamængder, der produceres inden for rammerne af digitale produktionsmetoder.

På den måde kan systemerne forudse mulige fejl og nedbrud både i andre it-systemer og i fysisk produktionsudstyr.

Overvågningssystemerne kan samtidig anvise konkrete løsninger til at standse fejl i opløbet. I nogle tilfælde kan systemerne selv gribe ind og foretage rettelser i andre systemer for at undgå nedbrud.

Udbredelsen af denne nye generation af automatisering medfører en dramatisk forøgelse af kompleksiteten i samfundets digitale infrastruktur, og samtidig spredes it-systemerne ud til flere og mere vitale funktioner i produktionen.

Udbredelsen af kunstig intelligens i den bærende infrastruktur i samfundet er kun i en indledende fase.

Men anvendelsen af kunstig intelligens til automatisering af vitale elementer af samfundets infrastruktur er i fuld gang og forløber i et forrygende tempo.

26112018-02

Billedet illustrerer en jetmotor og en tilhørende “digital tvilling”, der er en nøjagtig digital kopi af den fysiske motor. Sensorer, der er bygget ind i jetmotoren, opsamler 1 terabyte (1024 gigabyte) data i døgnet. Dette datagrundlag analyseres løbende af den digitale tvilling med anvendelse af kunstig intelligens. På den måde kan den digitale tvilling forudse fejl, planlægge reparationer og kan i nogle tilfælde udføre fejlrettelser. Digitale tvillinger kan kombineres i store mønstre, der løbende kan analysere processerne inden for komplekse installationer som en hel fabrik eller kloaksystemet i en storby. Gartner forventer, at der om få år vil være milliarder af digitale tvillinger i drift overalt i samfundet.

Henvisninger og baggrund: 27-11-2018