Crowdfunding: Kirurgiske strejker

Offentligt ansatte i Portugal har taget crowdfunding i brug til at støtte strejkende kollegaer.

Sundhedssektoren i Portugal har igennem flere måneder været ramt af punktstrejker blandt sygeplejerskerne.

Aktionerne er blevet gennemført med kirurgisk præcision, og har skabt ravage på flere store hospitaler.

Strejkerne bliver koordineret gennem et netværk af sygeplejersker, der er opstået ved en kreativ anvendelse af sociale medier og udenom de traditionelle fagforeninger.

Netværket har opbakning fra omkring 80 procent af sygeplejerskerne.

For at nedbringe de strejkendes løntab gennemføres aktionerne som korte, uvarslede punktstrejker på hospitalernes operationsgange, sådan at planlagte operationer må aflyses.

Det anslås at omkring 10.000 planlagte operationer har været berørt af aktionerne.

Bevægelsen har efterhånden bredt sig til andre grene af den offentlige sektor i Portugal, hvor mange års økonomisk krise har medført, at de offentligt ansattes lønninger har været fastfrosset.

Sygeplejerskerne har ikke fået nogen generel lønforhøjelse i over 11 år, og efter at økonomien i Portugal nu er præget af vækst og optimisme, har sygeplejerskerne og flere andre grupper af offentligt ansatte sat en fod ned og kræver lønforhøjelser på 30 procent.

Sygeplejersker med en arbejdstid op til 42 timer om ugen tjener omkring 1.200 € om måneden (ca. 9.000 kr.). Sygeplejerskerne kræver en lønforhøjelse til 1.600 € (ca. 12.000 kr.). “Umuligt”, siger regeringen.

Det hele har udviklet sig til en politisk krise for den socialistiske regering, der sammen med dele af den traditionelle fagbevægelse har taget afstand fra aktionerne. En minister har på TV betegnet de strejkende som “kriminelle”.

Aktionerne bliver tilrettelagt sådan, at sygeplejerskerne på udvalgte operationsgange nedlægger arbejdet i en dag eller i nogle få timer.
De strejkendes løntab bliver derefter dækket gennem udbetalinger fra det løst organiserede netværk, der står for tilrettelæggelsen af aktionerne.

Netværket, der er opstået spontant i 2018, har ingen formel ledelse, opkræver ingen medlemskontingenter og har ikke nogen strejkekasse at trække på.

I stedet har en gruppe aktivister startet en indsamling til støtte for sygeplejerskerne.
Indsamlingen sker på Portugals største portal for crowdfunding, PPL.

Mange tusinde mennesker har bidraget med forholdsvis små beløb til at dække omkostningerne til aktionerne i sundhedsvæsenet.

I efteråret blev der ved den første runde crowdfunding indsamlet 360.000 € (ca. 2,7 millioner kr.) fra 14.000 bidragydere, og ved den anden runde, der slutter om nogle dage, er der på kort tid blevet indsamlet yderligere 420.000 € (ca. 3,1 millioner kr.).
De fleste bidragydere er sygeplejersker.

Der er aldrig før blevet rejst så store beløb på PPL-platformen, der normalt anvendes til at indsamle penge til udgivelse af en CD for et nyt band og andre kulturelle aktiviteter.

Både regeringen og flertallet af de traditionelle faglige organisationer i sundhedssektoren står indtil videre både famlende og magtesløse overfor det tiltagende kaos på landets hospitaler.

Men sygeplejerskerne har fået nok – “Basta” – og med sociale medier ved hånden har de fået et effektivt redskab til at sætte handling bag ordene.

17012019-02

Henvisninger og baggrund: 17-01-2019