Den2Radio: Norden i Europa

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union. Sikkerhedspolitikken fremhæves som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.

Siden slutningen af 1980’erne har de nordiske landes beslutning om at være atomvåbenfrie udgjort et vigtigt bidrag til udviklingen af den europæiske sikkerhedspolitik.

Med genoptagelsen af Ruslands og USA’s atomoprustning i Europa får projektet om “Norden som atomvåbenfri zone” fornyet aktualitet.

Atomvåben kommer også på dagsordenen i forbindelse med uddybningen af det militære samarbejde i EU, hvor Frankrigs og Tysklands regeringer for nylig bekræftede det overordnede perspektiv om etableringen af en fælles Europahær, der med atommagten Frankrig som en af de bærende kræfter per definition vil blive atombevæbnet.

I Danmark lægger regeringen nu op til en folkeafstemning for at få omgjort den danske beslutning fra 1992 om at stå udenfor det militære samarbejde i EU.

Med et forestående politisk opgør om “forsvarsforbeholdet” bliver spørgsmålet om den danske holdning til atomvåben uundgåeligt et væsentligt tema på den indenrigspolitiske dagsorden i Danmark, fordi en deltagelse i det militære samarbejde i EU officielt sigter mod etableringen af en fælles, atombevæbnet EU-hær.

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union.

Sikkerhedspolitikken fremhæves i den sammenhæng som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.

Udsendelsen fra Den2Radio kan høres her.Projektet om Norden som Atomvåbenfri Zone blev udarbejdet som en udløber af den store nordiske parlamentarikerkonference 29-30. november 1985 om nedrustning.

Den nordiske konference var kulminationen på en årelang politisk mobilisering i de nordiske lande, anført af de nordiske socialdemokratiske partier og med bred tilslutning fra nordiske parlamentarikere på tværs af partiskel.

Mobiliseringen var sket på grundlag af resolutioner og beslutninger fra FN’s nedrustningskonference i 1978, hvor de nordiske lande havde arbejdet tæt sammen om at fremme et forslag om etablering af atomvåbenfrie zoner over hele verden.

Norden som atomvåbenfri zone
Rapport fra Nordisk parlamentarikerkomité 1987

United Nations
RESOLUTIONS and DECISIONS
adopted by the General Assembly during its TENTH SPECIAL SESSION
23 May – 30 June 1978


Den2Radio’s serie om Norden i Europa bringer også et indslag, hvor Mikael Lynnerup fra Pejlinger fortæller om de mulige negative konsekvenser af Brexit for udviklingen af Det Digtale Europa.

Udsendelsen fra Den2Radio kan høres her.

Indslaget bygger blandt andet på et tidligere indlæg her på Pejlinger: “BREXIT: EN ULYKKE FOR DET DIGITALE EUROPA”

18122017-01