Sundhedsdata: Hvem ejer data om vores helbred?

Kunstig intelligens og enorme mængder af data om vores helbred åbner helt nye muligheder for behandlinger. Men hvem bestemmer, hvad sundhedsdata må bruges til?

Af Mikael Lynnerup

Sundhedsdata indsamlet fra tusinder eller millioner af mennesker er blevet en af de vigtigste ingredienser i udviklingen af nye sundhedsløsninger.

Data om vores helbred kan anvendes til udvikling af kunstig intelligens, der derefter kan bruges til udvikling af apps, der henvender sig til private forbrugere med individuelt tilpassede kostråd, motionsplaner eller fertilitetskontrol. Men kunstig intelligens anvendes også til udvikling af apparater, der er henvender sig til den professionelle sundhedssektor, hvor løsningerne kan anvendes til diagnostik inden for øjensygdomme, kræftbehandling og mange andre felter.

Løsninger fra Skyen har gjort det muligt at indsamle og behandle ekstremt store datamængder, og har samtidig tilvejebragt de enorme computerkræfter, der skal bruges for at kunne udvikle og anvende kunstig intelligens.

Hele området tiltrækker milliarder af dollars i investeringer, og udviklingen går stærkt.

Kunstig intelligens udgør et af de mest lovende områder inden for udviklingen af digitale sundhedsløsninger. FDA arbejder derfor målrettet på at udvikle et nyt regelsæt, der kan fremme innovation inden for dette felt. // Scott Gottlieb, chef for U.S. Food and Drug Administration (FDA), Health Law | STAT, June 2018

I den ene ende af skalaen, hvor der er fokus på apps til private forbrugere, er udviklingen inden for de seneste to, tre år gået fra at være en uoverskuelig jungle af løsninger med begrænset funktionalitet og pålidelighed, til at være en sektor, der målrettet sigter efter at blive et væsentligt supplement til den formelle sundhedssektor.

Inden for dette felt er Apple den førende spiller, og Apples løsninger har været med til at give personlige sundhedsapps et seriøst image.

I den anden ende af skalaen er der fokus på at udvikle løsninger, der henvender sig den professionelle gren af sundhedssektoren, og her er Alphabets sundhedsdivision, Verily, en af de dominerende spillere.

Løsningerne i den professionelle sektor retter sig især mod to hovedområder, diagnosticering ved hjælp af billedanalyse og gennemførelse af kliniske forsøg i forbindelse med godkendelse af ny medicin. (En ekstremt kostbar, kompliceret og datatung disciplin).

Udviklingstempoet i den professionelle sektor kan illustreres ved udviklingen i antallet af godkendte sundhedsløsninger, der anvender kunstig intelligens, AI.

I perioden frem til udgangen af 2016 havde det amerikanske FDA endnu ikke godkendt en AI-baseret sundhedsløsning. I 2017 blev der godkendt to løsninger. I 2018 godkendte FDA to nye løsninger om måneden. Stigningstakten i tempoet fortsætter i 2019, hvor FDA har sat fokus på at strømline godkendelsesprocessen for AI-baserede sundhedsløsninger for at kunne følge med.

Udviklingen i godkendelsen af nye AI-baserede sundhedsløsninger afspejler, at kunstig intelligens for alvor er ved at rykke ud af udviklingsafdelingerne og ind på hospitaler og klinikker.

Mange løsninger kan opvise en imponerende funktionalitet, og både personlige og professionelle sundhedsløsninger baseret på AI har åbnet et perspektiv om store besparelser gennem automatisering inden for diagnosticering, behandling og dokumentation.

Anvendelse af data, kunstig intelligens og innovation skal sikre en dybtgående omstilling i sundhedssektoren inden for forebyggelse, tidlig diagnose og behandling af kroniske sygdomme inden 2030. // Den britiske regerings ‘Grand Challenge Policy Paper’, offentliggjort maj 2018.

Men samtidig med at AI-løsningerne bevæger sig fra science fiction til almindelig science, kommer AI-løsningerne også i direkte berøring med almindelige mennesker og med den formelle sundhedssektor.

Dette sammenstød med virkeligheden skaber udfordringer over et bredt felt, der handler om alt fra tab af arbejdspladser til datasikkerhed og etik.

Da sundhedsdata er det råstof, som AI-løsningerne bygger på, bliver ejerskabet til og kontrollen over sundhedsdata et helt centralt spørgsmål, både for de virksomheder, der udvikler AI-løsninger og for dem, der ønsker at anvende løsningerne.

Den aktuelle status for dette helt centrale spørgsmål om ejerskab til sundhedsdata er, at det sejler. USA har ét sæt regler. Kina har et andet. EU har et virvar af forskellige og ofte modstridende regler. Inden for EU har medlemslandene desuden nationale regler.

04042019-03
Den tyske virksomhed “Clue” anvender en mobil app til at indsamle og analysere sundhedsdata fra over 8 millioner kvinder i 180 lande. De indsamlede data stilles til rådighed for medicinsk forskning i anonymiseret form. Den formelle regulering af de indsamlede data på tværs af et stort antal lande er i bedste fald uklar. Clue har derfor selv fastlagt regler, der skal beskytte brugernes identitet.

For de virksomheder, der udvikler nye, AI-baserede sundhedsløsninger, er usikkerheden omkring anvendelse af sundhedsdata en forretningsmæssig risiko.

For den formelle sundhedssektor er usikkerheden om data en barriere for at tage nye, attraktive løsninger i brug.

For den private forbruger betyder usikkerheden om anvendelsen af persondata, at man reelt befinder sig i en jungle, hvor lovgivningen på papiret kan give nogle rettigheder, men hvor det i praksis ofte er uoverskueligt og i de fleste tilfælde urealistisk at gøre brug af dem.

Den nye generation af AI-baserede sundhedsløsninger er udsprunget af den globale infrastruktur i Skyen. Landegrænser er ikke en naturlig del af denne infrastruktur, og det revolutionerende potentiale fra de nye AI-sundhedsløsninger fra Skyen er netop, at løsningerne i deres natur er globale.

Når først en AI-løsning fra Skyen til analyse af røntgenbilleder eller øjenscanninger er udviklet, vil den kunne bringes i anvendelse hvor som helst i verden, og den vil kunne anvendes i nærmest ubegrænset omfang. Apples løsninger til overvågning af hjertesygdomme via Apple Watch fungerer ligesom de fleste andre sundhedsapps også per definition i et globalt univers.

Det er nemt nok at sige, at borgerne skal have fuldt ejerskab og fuld kontrol over deres sundhedsdata. Men hvor findes den politiske myndighed, der ville kunne indføre og håndhæve sådan nogle regler?

Udfordringen er, at teknologiudviklingen inden for sundhedssektoren i hastigt tempo bevæger sig uden for rækkevidde af den regulatoriske tradition, der har været styrende i de sidste 100 år eller mere.


Henvisninger og baggrund: 24-04-2019