Doomsday: Misinformation på nettet truer verden

“Atomic Scientists Science and Security Board” har siden 1947 udgivet rapporter, der gør status over sikkerhedspolitikken og klodens tilstand.

I den seneste rapport, der netop er blevet offentliggjort, bliver der skruet op for advarslerne.

Misinformation på nettet og cyberkrigsførelse har ført til en væsentlig skærpelse af det globale trusselsbillede, hedder det i rapporten.


Bulletin 2020 Doomsday Clock Announcement
Washington, D.C. January 23, 2020

Nedenfor bringes indledningen til rapporten i Pejlingers oversættelse

INDLEDNING

“Menneskeheden står over for to samtidige eksistentielle farer – atomkrig og klimaforandringer – der bliver forstærket af en cyberaktiveret informationskrig, som undergraver samfundets evne til at reagere. Den internationale sikkerhedssituation er alvorlig, ikke kun fordi disse trusler eksisterer, men også fordi verdens ledere har tilladt en svækkelse af den internationale politiske infrastruktur, der er nødvendig for at kontrollere truslerne.
På det nukleare område har de nationale ledere i løbet af det seneste år ophævet eller undermineret adskillige større våbenkontrolaftaler, og de har dermed skabt betingelserne for et fornyet atomvåbenkapløb, der fører til spredning af atomvåben og som medvirker til at nedbryde barriererne for en atomkrig. Politiske konflikter vedrørende nukleare programmer i Iran og Nordkorea er forblevet uløste, og konflikterne er snarere blevet forværret. Det hidtidige samarbejde mellem USA og Rusland om våbenkontrol og nedrustning er nu praktisk talt ikke-eksisterende.

Offentlig opmærksomhed om klimakrisen voksede i løbet af 2019, især på grund af masseprotester blandt unge mennesker over hele verden. Men regeringernes indsats mod klimaforandringer er stadig langt fra at modsvare den udfordring, som vi står over for. På FN’s klimamøder sidste år holdt de nationale delegerede fine indlæg, men fremsatte få konkrete planer for yderligere at begrænse den udledning af kuldioxid, der forstyrrer Jordens klima. Denne begrænsede politiske reaktion skete i løbet af et år, hvor virkningerne af menneskeskabte klimaforandringer kom til udtryk ved et af de varmeste år, der nogensinde er målt, ved omfattende skovbrande og ved tiltagende afsmeltning af is ved polerne.

En fortsat undergravning af den informations-økosfære, som demokrati og offentlig beslutningstagning er afhængig af, har forøget både de nukleare og de klimarelaterede trusler. I det seneste år iværksatte mange regeringer cyberaktiverede misinformationskampagner for at så mistillid til institutioner og nationer og for at underminere den nationale og internationale indsats for at fremme fred og beskyttelse af planeten.

Denne situation – to store trusler mod den menneskelige civilisation, forstærket af sofistikeret, teknologisk fremdrevet propaganda – ville være alvorlige nok, hvis ledere overalt i verden var fokuseret på at styre faren og begrænse risikoen for katastrofe. Men i stedet har vi i de sidste to år set indflydelsesrige ledere udvande og kassere de mest effektive redskaber til at tackle komplekse trusler – internationale aftaler med stærke verifikationsregimer – blot for at fremme deres egne snævre interesser og for at opnå en indenrigspolitisk gevinst. Ved at undergrave samarbejde og videnskabs- og lovbaserede tilgange til håndtering af de mest presserende trusler mod menneskeheden, har disse ledere bidraget til at skabe en situation, der, hvis den ikke bliver adresseret, vil føre til katastrofe, snarere før end senere.

Overfor dette skræmmende trusselsbillede og en holdning hos nogle politiske ledere om at afvise de forhandlinger og institutioner, der kan beskytte civilisationen på lang sigt, har Atomic Scientists Science and Security Board i dag besluttet at flytte viseren på Doomsday Clock 20 sekunder nærmere til midnat – og dermed tættere på apokalypse end nogensinde før. Dermed advarer bestyrelsesmedlemmerne eksplicit ledere og borgere over hele verden om, at den internationale sikkerhedssituation nu er farligere, end den nogensinde før har været, selv på højden af ​​den kolde krig.

Civilisations-afsluttende atomkrig – uanset om den startes med vilje, ved en fejlvurdering eller simpel misforståelse – er en reel risiko. Klimaforandringer, der kan ødelægge planeten, sker for øjnene af os. Og af forskellige årsager, herunder et svækket og manipuleret mediemiljø, har demokratiske regeringer og andre institutioner, der burde arbejde for at tackle disse trusler, ikke levet op til udfordringen.

Bulletin mener, at mennesker kan styre de trusler, der er skabt af den teknologi, som mennesker har udviklet. I 1990’erne tog ledere i De Forenede Stater og Sovjetunionen dristige skridt, der gjorde atomkrig markant mindre sandsynligt – og som et resultat flyttede Bulletin Dommedagsurets viser længere tilbage fra midnat, end den nogensinde tidligere havde været.

Men på grund af passivitet – og i for mange tilfælde direkte kontraproduktive handlinger – fra internationale ledere, må medlemmerne af Videnskabs- og Sikkerhedsudvalget nu erklære en global nødsituation, der kræver øjeblikkelig, fokuseret og uophørlig opmærksomhed fra hele verden. Det er 100 sekunder til midnat. Uret fortsætter med at tikke. Umiddelbar handling er påkrævet.


Hele rapporten kan læses her: https://thebulletin.org/doomsday-clock/

Fra projektets hjemmeside:

“Atomic Scientists Science and Security Board” består af forskere og andre eksperter med dyb viden om nuklear teknologi og klimavidenskab. Udvalget konsulterer bredt med videnskabelige kolleger på tværs af en række faglige discipliner og indhenter synspunkter fra Bulletin’s Board of Sponsors, der inkluderer 13 Nobelpristagere.

Da Doomsday Clock blev startet i 1947, kom den største fare for menneskeheden fra atomvåben, især fra udsigten til, at De Forenede Stater og Sovjetunionen var på vej mod et atomvåbenkapløb. Fra 2007 er klimaforandringerne indgået som endnu et afgørende element i vurderingen af det globale trusselsbillede.

Siden etableringen i 1947 er viseren på Doomsday Clock blevet stillet 24 gange.

Oversættelse: Pejlinger

25012020