Kontrol: Politisk regulering af 5G

Det tekniske udstyr, der er monteret på toppen af mobilmaster, har udviklet sig til at blive en storpolitisk varm kartoffel.

Den amerikanske regering har igennem de sidste par år forsøgt at overtale USA’s allierede til at udelukke den kinesiske producent Huawei fra den igangværende opgradering af mobilnettet til 5G.

Amerikanerne mener, at den kinesiske regering både kan og vil tvinge Huawei til at indbygge hemmelige bagdøre i udstyret, og at disse bagdøre vil blive brugt til at spionere mod private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i de lande, hvor udstyret bliver sat op.

Det amerikanske pres for boykot af Huawei har medvirket til, at Australien og New Zealand indtil videre har valgt at udelukke Huawei fra 5G-opgraderingen.

Men i Europa har de store lande valgt at tillade teleselskaberne at anvende teknisk udstyr fra den kinesiske producent.

Teleområdet ligger i det store og hele uden for EU-samarbejdet, og spørgsmålet om Huaweis adgang til markedet bliver derfor afgjort af regeringen i hvert enkelt medlemsland.

Regeringerne i Italien, Spanien og Frankrig har i december 2019 givet grønt lys til Huawei. Storbritanniens regering har netop besluttet at gøre det samme. Tysklands regering forventes at træffe en tilsvarende beslutning i foråret 2020.

Det kan derfor forudses, at Huawei vil komme til at levere en betydelig andel af det tekniske udstyr, der kommer til at indgå i opgraderingen af mobilnettet i Europa.

Herudover er Huawei storleverandør til udbygningen af fibernettet i flere europæiske lande.

Langvarigt amerikansk pres

I betragtning af de kræfter, som den amerikanske regering har lagt i kampagnen for at udelukke Huawei fra det europæiske mobilnet, så må resultatet anses for at være en diplomatisk fiasko for USA.

Men den aktuelle amerikanske kampagne har i det mindste opnået at få bragt spørgsmålet om sikkerheden i mobilnettet højt på den politiske agenda.

Det er mere end den amerikanske regering opnåede for 6-7 år siden da det europæiske mobilnet blev opgraderet fra 3G til 4G, og hvor der også blev lagt politisk pres på europæerne for at udelukke Huawei.

Tilskyndet af den amerikanske kampagne forsøgte flere europæiske politikere dengang at få rejst debatten om kinesiske bagdøre i den digitale infrastruktur. Men det forblev en teknisk indviklet sag, der ikke havde den store gennemslagskraft, selvom det netop var opgraderingen fra 3G til 4G, der i stor stil åbnede det europæiske marked for Huawei.

I dag er det bredt accepteret, at den fortsatte udbygning af mobilnettet (og det underliggende fibernet) er et strategisk spørgsmål med betydelige sikkerhedspolitiske dimensioner. Den tekniske indretning af den digitale infrastruktur er derfor kommet på dagsordenen for regeringschefer verden over.

Få alternativer til Huawei

Et af de store problemer for den amerikanske kampagne mod Huawei har været, at der savnes gode alternativer til det kinesiske udstyr.

Manglen på alternativer har været så udtalt, at USA’s regering ligefrem har overvejet at yde statsstøtte til de to store, europæiske producenter af teleudstyr, Nokia og Ericsson, der er Huaweis største konkurrenter. (Den tanke blev dog senere droppet, fordi den form for statsstøtte ville være ulovlig i USA . Desuden ville statsstøtten være i modstrid med internationale handelsaftaler.)

Huawei tilbyder p.t. noget af markedets bedste udstyr til lavere priser end de europæiske konkurrenter, og mange af de amerikanske teleselskaber har derfor været imod, at Huawei blev udelukket fra udbygningen af 5G i USA.

Ifølge nogle af de amerikanske teleselskaber vil den amerikanske boykot af Huawei medføre en fordobling af omkostningerne til opgraderingen fra 4G til 5G. Desuden vil teleselskaberne få store omkostninger til at fjerne alt eksisterende Huawei-udstyr i mobilnettet.

Den amerikanske regeringen har derfor tilbudt økonomisk erstatning til teleselskaberne som følge af Huawei-boykotten.

Sikkerhedstjenesterne ønsker kontrol

Erstatninger fra den amerikanske regering vil afhjælpe nogle af teleselskabernes økonomiske vanskeligheder, men penge alene fremskaffer ikke nødvendigvis de tekniske løsninger.

Manglen på gode alternativer til det tekniske udstyr fra Huawei eksisterer fortsat.

Det har fået det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, til at opfordre teleselskaberne til at gå sammen om at udvikle en fælles, national open source 5G-løsning i USA.

Da Pentagon sidste år fremsatte et lignende forslag, medførte det et ramaskrig fra teleoperatørerne, og forslaget blev skyndsomt trukket tilbage.

Når forslaget nu dukker op igen, kan det ses som et udtryk for, at sikkerhedstjenesterne i USA ikke har opgivet at få en væsentlig aktie i udviklingen af den tekniske arkitektur, der fremover kommer til at bære det meste af internettet i USA.

Desuden ville Pentagon næppe have genfremsat sit forslag uden opbakning fra den amerikanske regering.

I Europa har sikkerhedstjenesterne udvist en tilsvarende interesse for opgraderingen af mobilnettet.

Selvom Huawei ikke bliver udelukket fra det europæiske mobilnet, så har de europæiske sikkerhedstjenester ikke lagt skjul på, at de fremover ønsker en vidtstrakt kontrol over 5G-mobilnettets tekniske infrastruktur, og dermed over de fleste borgeres, virksomheders og myndigheders fremadrettede forbindelse til internettet.

Hvem lytter med?

En af de store, europæiske banker afholdt for nylig en sammenkomst i London med deltagelse af topchefer fra telesektoren for at diskutere mobilnettets fremtid.

Ved starten af mødet blev der foretaget en uformel afstemning ved håndsoprækning om sikkerheden i det kommende 5G-mobilnet.

Første spørgsmål: “Hvem tror, at kineserne vil bruge udstyr fra Huawei til at spionere?”
Alle hænder røg op.

Andet spørgsmål: “Hvem tror, at amerikanerne vil bruge udstyr fra Cisco og andre amerikanske producenter til spionere?”
Alle hænder røg op.

Senere sagde en af deltagerne på mødet, at teleselskabernes fornemste opgave fremover bliver at beskytte selskabernes kunder mod alle de sikkerhedshuller, der – bevidst eller ubevidst – bliver plantet i mobilnettet. Uanset hvor det tekniske udstyr kommer fra.


29012020-01I Vietnam har regeringen besluttet at give landets største mobiloperatør, Viettel, der er 100 % ejet af det vietnamesiske forsvarsministerium, en licens til at opgradere mobilnettet til 5G. Men Viettel tager ingen chancer med hensyn til sikkerheden. Opgraderingen til 5G sker udelukkende med teknisk udstyr, som Viettel selv har udviklet og produceret.


Henvisninger og baggrund, 29-01-2020