Opbrud: Mere selvforvaltning på arbejdspladsen

Virtuelle arbejdspladser, øget selvforvaltning og fleksibelt delearbejde. Nogle virksomheder har droppet den daglige ledelse og lader de ansatte passe sig selv.

Da Steve McGill sidste år besluttede at forlade sin toppost i en britisk forsikringsvirksomhed for at starte sin egen forretning, var en hans største udfordringer at skaffe medarbejdere til sit nye forsikringsfirma.

Konkurrencen i forsikringsbranchen er hård, især blandt de virksomheder, der udvikler og sælger forsikringer til store erhvervskunder. Kampen om de bedste medarbejdere er intens, og der bliver betalt toplønninger for at tiltrække og fastholde talent.

Men Steve McGill satte trumf på i sin rekruttering af nye medarbejdere.
Foruden de sædvanlige høje lønninger tilbød han et års barselsorlov med fuld løn, seks måneders fædreorlov med fuld løn, ingen faste arbejdstider og ubegrænset ferie efter eget valg (og pligt til at holde mindst fire ugers ferie om året).

Med dette oplæg lykkedes det på kort tid at rekruttere 150 medarbejdere fra 26 andre forsikringsvirksomheder. Over halvdelen er under 40 år.

Et andet britisk forsikringsselskab har haft succes med at tiltrække flere kvinder til firmaet ved systematisk at opslå alle stillinger som potentielle delejobs, hvor to ansøgere kan gå sammen om at dele et job efter indbyrdes aftale. Det har fået antallet af kvindelige ansøgere til at stige med 25 procent.

Virtuelle arbejdspladser

Blandt startups i techsektoren er der også rift om kvalificerede medarbejdere, og succesrige startups har især store udfordringer med at finde folk, når de vokser i lyntempo.

Nogle startups oplever inden for få år en vækst fra at være et tæt sammentømret team på 10-20 personer til at have over 1000 ansatte.

Et eksempel er den europæiske startup, GitLab, der har udviklet en platform i Skyen, der anvendes til at organisere samarbejde om udvikling af ny software.

Virksomheden blev startet i 2011 i Ukraine af et par venner uden penge på lommen.

I 2015 var deres projekt blevet tilstrækkeligt overbevisende til, at de blev optaget på det berømte startup-akademi Y Combinator i San Francisco.

I dag er er GitLab vurderet til 2,5 milliarder dollars og har over 1000 ansatte.

Virksomhedens medarbejdere fører ikke timeregnskab, og teamledere taler kun med medarbejdere om deres timeforbrug, hvis der er tegn på, at nogen arbejder for meget.

Ingen af de over 1000 ansatte har en plads på et kontor. Alle arbejder hjemmefra – eller hvor de nu vælger at opholde sig – og medarbejderstaben er spredt ud over det meste af verden.

Alle er fastansat til gode lønninger og skal selv tilrettelægge deres arbejde i samarbejde med deres kollegaer.

Arbejdsprocesser i Skyen

Den virtuelle organisering hos GitLab er ikke resultatet af en filosofi eller af en bevidst planlægning.

Det kom til at udvikle sig på den måde fordi, det var det, der fungerede bedst, da væksten i virksomheden tog fart.

Det viste sig, at de ansatte i praksis ikke havde nogen fordel af at sidde sammen på et kontor i det daglige. Det gav derfor ingen mening at bruge lang tid hver dag på at pendle frem og tilbage til arbejdspladsen, og efterhånden holdt de ansatte helt op med at bruge kontoret, og så er det fortsat sådan siden.

Men produktiviteten hos GitLab er i top og ambitionsniveauet er højt. Der stilles krav om at levere kvalificeret arbejde til tiden og til at samarbejde tæt med kollegaer, ofte på tværs af tidszoner.

Alle virksomhedens arbejdsprocesser er derfor omhyggeligt tilrettelagt sådan, at arbejdet kan gennemføres online i virtuelle arbejdsgrupper.

De utraditionelle arbejdsforhold – og virksomhedens banebrydende teknologi – har gjort GitLab til en eftertragtet arbejdsplads. Virksomheden modtager over 3.000 uopfordrede ansøgninger om ugen.

Arbejdspladsen på klimadagsordenen

Klimadagsordenen vil medvirke til at langt flere arbejdspladser fremover kan blive organiseret på samme måde som GitLab.

Pendling mellem hjem og arbejdsplads er en af de helt store poster på de rige landes energiregnskab.

I USA anvendes omkring 20 procent af energiforbruget til persontransport, hvoraf den overvejende del er pendling. Energiforbrug til transport mellem hjem og arbejde ligger dermed på niveau med husholdningernes samlede energiforbrug til alle øvrige formål, som opvarmning, elektricitet, etc.

I en ny videnskabelig rapport om mulighederne for at nå de ambitiøse klimamål, som UK og flere andre europæiske lande har opstillet, fremhæver en kreds af britiske forskere blandt andet forretningsrejser med fly som et af de områder, der nødvendigvis skal skæres kraftigt ned.

Hvis klimamålene skal nås, bliver omlægning til virtuelle arbejdspladser med øget selvforvaltning og fleksibelt delearbejde uundgåeligt et vigtigt emne på dagsordenen.


09022020-01Da GitLab blev optaget på Y Combinator i San Francisco rykke hele virksomheden – 9 mand høj – fra Ukraine til den amerikanske vestkyst, hvor de indlogerede sig i en lille lejlighed. Fra GitLab’s hjemmeside.

Henvisninger og baggrund, 09-02-2020