Covid-19: Kunstig intelligens booster global forskning

Videnskabelige artikler fra hele verden om Covid-19 indsamles nu i et format, der kan læses af kunstig intelligens.

Et usædvanligt samarbejde mellem nogle af USA’s største techvirksomheder giver nu et markant boost til bekæmpelsen af Coronavirus, Covid-19.

I denne uge offentliggjorde repræsentanter for Microsoft, Google, The Chan Zuckerberg Initiative samt flere andre techvirksomheder og fonde, resultatet af flere ugers intenst udviklingsarbejde, hvor nogle af de skarpeste hoveder fra de medvirkende virksomheder har samarbejdet om at bringe kunstig intelligens i spil til bekæmpelse af Covid-19. 

Over hele verden arbejder forskere på højtryk for at forstå den nye virus: hvordan den udvikler sig i den enkelte patient, hvordan den spreder sig, hvad der hæmmer den, hvorfor nogle mennesker reagerer meget voldsomt på virussen mens andre kun bliver let syge samt flere andre uafklarede spørgsmål.

Resultaterne af det globale forskningsarbejde bliver løbende dokumenteret i videnskabelige artikler, og på den måde kan forskere over hele verden bygge på hinandens resultater.

Denne traditionelle metode for udvikling og spredning af viden i det videnskabelige miljø er kommet under pres, fordi forskningsindsatsen i relation til Covid-19 er så intensiv.

Der bliver simpelthen produceret så meget viden så hurtigt, at det er blevet umuligt for de enkelte forskningsteams at holde sig ajour med de nyeste forskningsresultater.

Overfor denne udfordring har de amerikanske techvirksomheder udviklet en løsning, hvor videnskabelige artikler fra hele verden indsamles i en database i et format, der kan læses af kunstig intelligens.

Ved offentliggørelsen af projektet var der indsamlet og konverteret indhold fra 29.000 videnskabelige artikler, og lederne af projektet forventer, at der vil ske en “eksponentiel vækst” i antallet af artikler i databasen over de kommende måneder.*

Halvdelen af artiklerne stammer fra Kina, hvad der med til at understrege det globale perspektiv i projektet.

Når forskningsresultater fra hele verden kan læses med anvendelse af kunstig intelligens, bliver det muligt at finde mønstre i forskningsresultaterne på tværs af de mange tusinde forskningsartikler.

Ingen mennesker ville kunne fastholde et overblik over så store datamængder, og systemet giver et kraftigt boost til den globale forskningsindsats ved at åbne for en omgående udnyttelse af de indkomne forskningsresultater.

Eric Horwitz, der er chef for Microsofts interne forskningscenter, og som har medvirket til udviklingen af løsningen, sagde ved præsentation af projektet, at det “indfrier en mangeårig ambition inden for arbejdet med kunstig intelligens”.

Covid-19 databasen er tilgængelig for forskere over hele verden, og projektet har mobiliseret et netværk med over 4 millioner frivillige dataspecialister til at udvikle metoder til at udnytte de indsamlede data.

Kaggle-projektet

De frivillige dataspecialister er deltagere i Googles Kaggle-projekt, der er et åbent forum for alle, der har forstand på at udvikle computerkode til udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

Google står for udviklingen og driften af flere enorme databaser, og medlemmerne af Kaggle-netværket kan frit anvende de tilgængelige datasæt til udvikling og test af nye løsninger med kunstig intelligens.

Virksomheder, fonde og andre kan vælge at “sponsere” mere målrettede projekter, der er afgrænset inden for bestemte løsningsmuligheder.

Det sker ved at “opgaver” kan udbydes på Kaggle-platformen, og der kan så være en præmie på nogle hundrede eller nogle tusinde dollars til den, der kommer først med en god løsning. (Ud over pengene får vinderen æren, der kan være meget værd på et arbejdsmarked, der hungrer efter kompetencer inden for kunstig intelligens).

Kaggle-platformen, der har 4,3 millioner deltagere fra hele verden, er nu blevet brugt som ramme for at udbyde “opgaver” i relation til analyser på Covid-19 databasen, og forskellige fonde sponsorer opgaverne med en præmie på 1.000 dollars.

Formålet er at finde ny indsigt om COVID-19-pandemien, herunder biologien, transmission og diagnosticering af virussen, foranstaltninger ved grænsefladen mellem mennesker, erfaringer fra tidligere epidemiologiske undersøgelser og meget mere.

17032020-012020 | Transmission electron microscopic image of an isolate from the first U.S. case of COVID-19, formerly known as 2019-nCoV. The spherical viral particles, colorized blue, contain cross-sections through the viral genome, seen as black dots. | Photograph by CDC / Hannah A Bullock; Azaibi Tamin.


  • Efter det første år findes der nu pr. 21-03-2021 280.000 videnskabelige artikler i databasen.

Henvisninger og baggrund, 17-03-2020