26-01-2015

Beskyttelse af persondata i EU: Det sejler!

Baggrund & henvisninger

Bert-Jaap Koops: The trouble with European data protection law
Oxford Journals – Law – International Data Privacy Law – Volume 4, Issue 4, Pp. 250-261.

Rådet for Den Europæiske Union / NOTE fra formandskabet til Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om
databeskyttelse).
Interinstitutionel sag: 2012/0011 (COD) DATAPROTECT 181/JAI 961/MI 950/DRS 163/DAPIX 183/FREMP 220/COMIX 645/CODEC 2375