27-06-2016

Retssikkerhed: EU-direktiv om regulering af internettet

Baggrund & henvisninger

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om
bekæmpelse af terrorisme.
Rådet for Den Europæiske Union, 03-03-2016

UK at serious risk of over-blocking content online, human rights watchdog warns
ArsTechnica UK, 03-06-2016

Rules for blocking and removal of illegal content must be transparent and proportionate
Council of Europe, 01-06-2016

Web content blocking plan for EU’s draft anti-terrorism law hits stumbling block
ArsTechnica UK, 22-06-2016

German Lawyers Seek to Criminally Charge Facebook’s Zuckerberg Over Hate Speech
ViceNews, 03-03-2016

Facebook, Google, Twitter agree to delete hate speech in 24 hours: Germany
Reuters, 15-12-2015