Essay: Revolution i sundhedssektoren

Revolutionen fra Skyen har åbnet for et væld af mirakuløse behandlingsmuligheder, og vil kunne gøre det muligt, at bringe flere sundhedsydelser frem til langt flere mennesker for lavere omkostninger, end det sker i dag.
Realiseringen af disse muligheder vil indebære et dynamisk samspil mellem private og offentlige leverandører af sundhedsydelser inden for rammerne af et globalt og digitalt sundhedsmarked.
Nogle af de nye behandlingsmuligheder kan blive så kostbare, at en stor del af befolkningen vil kunne blive afskåret fra at gøre brug af dem.
Revolutionen i sundhedssektoren vil derfor kunne udhule grundlaget for en af grundpillerne i den moderne velfærdsstat, nemlig princippet om lige og fri adgang til sundhedsydelser.