Revolutionen fra Skyen

MareNostrum Supercomputer, Barcelona 2014
“MareNostrum Supercomputer” er etableret i 2014 i Chapel Torre Gironain, Barcelona. Installationen indgår i et stort anlagt EU-projekt om at forbinde mange europæiske supercomputere til én sammenhængende installation i Skyen, og på den måde frembringe verdens kraftigste computer.

Cloud-computing, eller It-løsninger fra Skyen, medfører
en samfundsmæssig omstilling af historiske dimensioner.

Omstillingen har vidtrækkende konsekvenser
for borgere, virksomheder, kultur og økonomi.

Webmagasinet Pejlinger vil dokumentere omstillingen i tekst og billeder,  gennem en journalistisk reportage, der er forankret i Skyen.

Der er fokus på sammenhænge og tendenser,
og på hvordan omstillingen til Skyen
kommer til udtryk på arbejdspladserne,
både i den private og i den offentlige sektor.

Projektet er båret af engagement og optimisme
overfor de samfundsmæssige perspektiver,
der knytter sig til Skyen.
Men der er også blik for udfordringerne.

Videnstunge arbejdspladser, som arkitekternes tegnestuer, indgår i dag i globale arbejdsprocesser med partnere, entreprenører og datterselskaber. Løsninger fra Skyen er med til at skabe grundlaget for en sømløs arbejdsproces på tværs af tid og rum. Her fra Lyons Architectural and Urban Design, Melbourne, Australien.

  Danmark i europæisk perspektiv

Revolutionen fra Skyen er et globalt fænomen, og danske virksomheders omstilling til Skyen sker sideløbende med en Europatilsvarende omstilling i vores nabolande.

Det gælder også på det politiske plan, hvor det meste af den lovgivning, der regulerer omstillingen til Skyen, bliver besluttet i EU.

For at kunne se omstillingen til Skyen i Danmark i det rette perspektiv, vil Pejlinger lægge vægt på at inddrage nyheder og perspektiver fra Stockholm, Berlin, Paris og London.

 Europa i globalt perspektiv

front01

Containerhavnen i Singapore er blevet et klassisk symbol på globaliseringen. Billedet illustrerer også kompleksiteten i det globale produktionskredsløb, der omfatter alt fra fremstilling af mobiltelefoner og køleskabe til biler og byggematerialer.

Serviceydelser er også blevet en del af den globale markedsplads, og i dag får mange danske virksomheder udført administrative opgaver på kontorer i Bangalore eller i Manila.

Cloud-computing, eller løsninger fra Skyen, gør det muligt at understøtte denne nye, komplekse virkelighed på markedet.

Samtidig medvirker en ny generation af løsninger fra Skyen til at accelerere globaliseringen gennem udbredelse af kraftige analyseredskaber, der bygger på en ny generation af kunstig intelligens.

Store dele af verden er nu omfattet af denne selvforstærkende og dybtgående omstillingsproces.

“Revolutionen fra Skyen” bringer fortællinger, baggrund og billeder fra dette skelsættende, historiske forløb

Mikael Lynnerup, Januar 2016

BMW har igennem flere år arbejdet målrettet på at flytte sin SAP-produktionsstyring til afvikling i Skyen. Billedet er fra en svejselinje på BMW-fabrikken i Spartanburg, 2014.