16-03-2015

W2K3EoS: Et skarpt hjørne for virksomhedens It-drift

Baggrund & henvisninger

Microsoft har oprettet en samling af vejledninger og anbefalinger på deres hjemmeside, hvor virksomheder kan få inspiration til, hvordan de bedst kan håndtere udfasningen af Windows 2003 Server.

Antallet af Windows 2003 Servere, der er i drift rundt omkring i verden, er estimeret af konsulentfirmaet, Insight Enterprises, og er refereret i et indlæg på cio.com.

Udfordringerne i relation til sikkerhed på Windows 2003 Server i forbindelse med ophør af support er sammenfattet i en analyse fra Gartner.

Omkostningerne til at håndtere omstillingen i forbindelse med ophør af support på Windows 2003 Server er beregnet af HP.

Vejledningerne om, hvordan virksomheder kan benytte anledningen til at indlede en systematisk flytningen af It-driften til Skyen, findes på Microsofts hjemmeside.

Et blandt mange eksempler på, hvordan andre operatører i Skyen tilbyder at hjælpe virksomheder med at håndtere udfasningen af Windows 2003 Server kan findes hos verdens største operatør i Skyen, AWS.