Skyen i 2015: Et kapløb om global dominans

I 2015 er konturerne af det nye It-marked efter omstilling til Skyen blevet tegnet skarpere op. Nøgleordene er ekstrem koncentration af kapital og markedsdominans inden for en lille kreds af globale virksomheder, der opererer uden for nationalstaternes kontrol.

De industrialiserede lande fortsatte deres vægttab i 2015.

Lige siden 1990-erne er væksten i bruttonationalproduktet gået hånd i hånd med en slankning af det fysiske produktionsapparat, fordi væksten i økonomien er flyttet fra fremstilling til service. Revisionsfirmaer og hospitaler vejer mindre end fabrikker og skibsværfter.

Den britiske økonom, Diane Coyle, har beregnet, at den fysiske masse af produktionsapparatet i UK i 2015 er 20 pct. mindre end den var i 1990, samtidig med at det britiske nationalprodukt i samme periode er steget med 60 pct.

I 2015 har offentlige og private virksomheder i Europa og USA bidraget til en fortsat slankning i forbindelse med, at driftsopgaverne fra hundredtusindvis af servere i lokale It-afdelinger er blevet flyttet til store, centrale installationer i Skyen hos firmaer som Microsoft, IBM, Google og Amazon.

Denne konsolidering af serverdriften øger umiddelbart effektiviteten med over 100 pct., og bidrager på den måde til et fortsat vægttab i produktionsapparatet.

Væksten i de globale datacentre i Skyen har igennem 2015 overgået de mest aggressive forventninger.

Microsoft rapporterede i tredje kvartal 2015 om stigende omsætning i Skyen med en vækst på 70 pct. for Office-pakken i Skyen og en vækst på 135 pct. for Azure, der er Microsofts produktionsplatform i Skyen, som kunderne kan anvende som erstatning for at have deres egne, lokale servere.

I Europa rapporterede SAP om en tilsvarende fremdrift i omstillingen til Skyen. I 3. kvartal 2015 blev omsætningen fra løsninger i Skyen fordoblet i forhold til det foregående kvartal, og SAP forventer at 2015 slutter med en vækst på omkring 30 pct. for løsningerne fra Skyen.

Google, der i 2015 blev omdannet til Alphabet, har investeret mange milliarder i udviklingen af datacentre i Skyen. Google er kommet sent fra start, men kan nu fremvise, hvad Google selv betegner som ”markedets største vækstrater”, og allerede i løbet af de kommende fire, fem år, forventer Google at deres globale driftscenter i Skyen vil udgøre virksomhedens største indtægtskilde. I betragtning af at Googles reklameindtægter fra søgemaskinen i dag udgør omkring 85 pct. af den samlede indtjening, siger denne prognose meget, både om Googles forventninger til den fortsatte vækst i kundernes omstilling til Skyen, og om den omstilling som Google – eller Alphabet – selv står over for i de kommende år.

Positionen som den suverænt største spiller indenfor driftsløsninger fra Skyen indtages fortsat af Amazon, der med Amazon Web Services, AWS, har etableret en global produktionsmaskine, der er i en klasse for sig. I 2015 har Amazon lukket lidt op for posen med hensyn til omsætning og indtjening fra AWS, og i maj sagde Amazon, at man i 2015 forventede en vækst på næsten 50 pct. og en samlet omsætning i AWS på over 6 milliarder $. Samtidig viste Amazon-regnskabet, at AWS er en indbringende forretning med en overskudsgrad på 17 pct., hvilket er mere end hvad Amazons traditionelle postordreforretning kan fremvise.

Sideløbende med at en lille gruppe af globale virksomheder kæmper om markedsandele i det globale marked for It-drift i Skyen, udspiller der sig en tilsvarende rivalisering mellem nogle få, globale virksomheder inden for udvikling og fremstilling af det produktionsapparat, der bliver installeret i de globale datacentre.

Produktion af computer-chips er en af de strategiske og højteknologiske industrier, der leverer livsvigtige råvarer til udbygningen af løsninger fra Skyen.

Chip-støberierne fremstiller chips, som andre virksomheder – som AMD – lever af at designe. Støberierne kontrolleres af en håndfuld virksomheder, der tilsammen er ansvarlige for omkring 80 pct. af den globale omsætning. Væksten i løsninger fra Skyen har i 2015 afspejlet sig i fortsat vækst og massive investeringer for inderkredsen blandt disse virksomheder.

foundrymarketshare

Konkurrencen mellem de førende chip-støberier udspiller sig som et kapløb om at komme først på markedet med produktionsfaciliteter, der tilbyder kunderne adgang til den nyeste teknologi.

I februar 2015 begyndte Samsung en fuldautomatiseret masseproduktion af chips med transistorer på 14nm. Først flere måneder senere var TSMC – der er den ubestridte markedsleder med en markedsandel på over 25 pct. – klar til at tage sin nye 16nm produktionsplatform i anvendelse. (nm = nanometer = en milliardtedel af en meter). Samtidig har Samsung i 2015 påbegyndt investeringer på over 14 milliarder $ i et 10nm chip-støberi, der forventes at være produktionsklart i løbet af 2017.

2015 har også været et markant og på mange måder skelsættende år for virksomhederne i den del af økosystemet omkring Skyen, der er rettet mest direkte mod kunderne, nemlig softwareudviklerne.

Google og Facebook har udbygget deres markedspositioner i hele den vestlige verden til en næsten monopollignende position; Apple er strøget i vejret på børsen, og er blevet verdens højst vurderede virksomhed; Microsoft er også steget markant i værdi på børsen, efter at omstillingen til Skyen ser ud til at være på skinner.

Ved siden af de store, etablerede virksomheder er der i 2015 blevet opdyrket en betydelig gruppe af nye virksomheder, med fokus på løsninger fra Skyen, og med en vurdering på mere end 1 milliard $, de såkaldte ”Unicorns”, hvoraf veletablerede startups som Uber og Airbnb er de største og mest kendte.

Normalt ville disse Unicorn-virksomheder med en markedsværdi på over en milliard $ være blevet bragt på børsen for længst, men i 2015 er en ny tendens slået igennem, der bevirker, at de store Unicorns foretrækker at hente direkte investeringer fra de lukkede og uigennemsigtige miljøer af private investorer og investeringsforeninger, der har fokus på startup-scenen i Californien og andre steder.

I 2015 er der derfor kommet betydeligt færre nye teknologivirksomheder på børsen i USA end sædvanligt. De børsintroduktioner, der har fundet sted, har – set under ét – indtil videre vist gode resultater med et afkast af på 12 pct., i et marked hvor det generelle markedsindeks har ligget fladt igennem 2015.

Men omstillingen til Skyen har i 2015 favoriseret de etablerede virksomheder, der i forvejen var dominerende på markedet, og blandt de nye virksomheder er det de store Unicorns, der har tiltrukket en betydelig andel af den kapital, der er til rådighed for startup-scenen.

Dermed gentager billedet sig fra markedsudviklingen blandt operatørerne af de globale datacentre og blandt producenterne af produktionsapparatet i Skyen, nemlig, at 2015 har været præget af en tilspidset konkurrence om globale markedspositioner blandt en snæver kreds af virksomheder, der tilsammen kontrollerer en dominerende markedsandel.

Samtidig med at Skyen i 2015 er blevet slået endeligt fast som den fremtidige ramme omkring erhvervskundernes It-løsninger i USA, Europa og store dele af resten af verden, så udvikles markedet omkring Skyen nu omkring en lille gruppe af globale virksomheder, der dominerer markedet, og som gennem deres investeringsbeslutninger sætter rammerne for produktudviklingen.

I 2015 er der på den måde sket en fortsat koncentration af magt og økonomiske ressourcer inden for en lille, global elite af virksomheder, der har det globale marked som deres hjemmemarked, og som behændigt flytter aktiviteter rundt mellem nationalstaterne for at fremme deres egne interesser.

I Europa er der igennem 2015 blevet taget en række politiske initiativer, der sigter mod at opnå indflydelse på de globale It-virksomheder. Det er især sket gennem en indirekte regulering, der retter sig mod vilkårene for håndtering af følsomme persondata og gennem begrænsninger i anvendelsen af kryptering i kommunikationsløsninger.

I forbindelse med den igangværende amerikanske præsidentvalgkamp er der desuden blevet rejst krav om indgreb over for den mest grovkornede form for multinational skattetænkning, og i EU er der lignende initiativer under vejs.

I løbet af 2016 bliver vi en del klogere på, om disse og lignende politiske initiativer vil få mere end marginal indflydelse på den fortsatte udvikling af markedet for løsninger fra  Skyen og dermed på krumtappen i den fortsatte slankning af produktionsapparatet.

Produktion af computerchips

Henvisninger og baggrund: 28.12.2015