Blockchain: Vigtigste redskab til transaktioner siden penge

Mærsk og IBM’s blockchain-projekt er ét blandt flere tilsvarende projekter inden for den globale samhandel. Blockchain kan også komme til at sætte fart på omstilling i sundhedssektoren.

Transaktioner, og de omkostninger der er forbundet med at gennemføre dem, er et af de grundlæggende vilkår for udviklingen af samfundets produktion.

Hvis en fåreavler kun kan skaffe sig æbler og fisk ved at bytte med skind og lam er transaktioner besværlige at gennemføre og sker kun sjældent.

Penge var derfor en revolution, der over flere århundreder kom til at gennemsyre enhver form for udveksling af varer og tjenesteydelser.

Penge gjorde det nemt at gennemføre transaktioner, og det fik økonomien til at vokse.

I store, moderne virksomheder er omkostningerne til at gennemføre bestemte transaktioner afgørende for, om opgaverne løses internt af virksomhedens ansatte, eller om virksomheden vælger at købe sig til løsningen af opgaverne på markedet.

Transaktionsomkostninger er derfor en vigtig drivkraft for udviklingen på ethvert marked og i enhver branche.

Amazon er et eksempel på en virksomhed, der benytter internettet til at reducere transaktionsomkostningerne ved køb og salg af bøger og alt muligt andet. På den måde har Amazon revolutioneret store dele af detailhandlen både i USA og Europa.

Lavere omkostninger
Blockchain er en ny teknologi, der vil kunne vise sig at få samme revolutionerede rolle som udbredelsen af penge.

Der findes mange udmærkede forklaringer på, hvordan blockchain virker, men de fortæller sjældent den samme historie, og teknologien er notorisk vanskelig at forstå.

Teknologien bag blockchain vil derfor nok vedblive med at være et mysterium for de fleste, men næppe mere mystisk end penge, som de fleste med fornøjelse anvender i størst muligt omfang.

Nu er en række It-virksomheder begyndt at tilbyde smarte blockchain-løsninger, der rummer et potentiale om at reducere de administrative transaktionsomkostninger i eksisterende værdikæder.

Inden for mange områder af den globale samhandel udgør de administrative transaktionsomkostninger ofte 20 eller 30 pct. af de samlede omkostninger.

Når de globale finanshuse skal afslutte handler, eller når de globale handelshuse skal sælge råvarer som korn eller olie til kunder på den anden side af kloden, så æder det administrative papirarbejde mindst en femtedel af den samlede værdi af transaktionerne.

Hvis man ikke selv er blandt de millioner af mennesker, der lever af dette papirarbejde, så kan det administrative dræn på værdierne forekomme at være et nødvendigt onde.

Et spørgsmål om tillid
Omkostningerne til administration i de globale værdikæder hænger grundlæggende sammen med forvaltningen af tillid mellem alle de parter, der indgår i værdikæderne.

Uden kontrakter og stempler og certifikater kan hverken handelsfolk eller myndigheder holde styr på transaktionerne, og der opstår derfor usikkerhed om betalingen for en skibsladning olie eller om sundhedskvaliteten af en last fødevarer.

Det revolutionerende ved blockchain-teknologi er, at at den kan varetage dette grundlæggende tillidselement i transaktionerne.

Blockchain-løsninger er ikke en ny slags dokumenthåndtering, der holder styr på alle de dokumenter, der indgår i de globale værdikæder.

Det er derimod en “tillidsprotokol” der simpelthen fjerner behovet for en stor del af dokumenterne.

Medlemmerne af en blockchain vil direkte på deres computer kunne logge ind og se status på transport, lagring, betaling og så videre, inden for rammerne af en teknologi, der anses for at være betydeligt mere sikker end de nuværende papirbaserede transaktioner.

AP Møller-Maersk og IBM har for nylig annonceret et samarbejde om at udvikle en blockchain-løsning til den globale containertransport.

22012018-03

Andre globale virksomheder inden for samhandel med råvarer som korn og olie, har tilsvarende projekter under udvikling, og har allerede gennemført stort anlagte afprøvninger i praksis.

Ved en test for nylig af levering af 60.000 tons sojabønner fra et handelshus i USA til en kunde i Kina, indgik myndigheder, banker, transportselskaber og alle andre led i transaktionen i et blockchain-samarbejde, og opnåede en reduktion på 75 pct. af papirarbejdet.

Tilsvarende afprøvninger af teknologien sker inden for energisektoren både ved produktion og handel med olie.

Netværkseffekt
Som andre netværksteknologier er blockchain-løsninger afhængige af, at mange af de involverede parter vælger at deltage.

Der er derfor et stykke vej fra at kunne demonstrere teknologien i praksis og gennemføre udviklingsarbejde til at få udbredt teknologien til at understøtte væsentlige dele af den globale samhandel.

Sideløbende med at blockchain vinder frem inden for forskellige grene af handel og transport, så eksperimenterer andre virksomheder med at anvende teknologien til at udvikle helt nye typer af varer og tjenesteydelser, hvor der er fokus på at forvalte tillid.

En fødevareproducent i USA lancerede ved juletid en produktlinje af dyrevelfærds-kalkuner, hvor der var anvendt blockchain til at redegøre for fuglens vej fra jord til bord.

Ved at scanne en kode på pakken kunne forbrugerne få vist en dokumentation for hele produktionsforløbet og se billeder af det familielandbrug, hvor kalkunen var opvokset.

I en helt anden boldgade har en It-startup i Holland lanceret en app, LegalFling, der anvender blockchain til at dokumentere gensidig accept mellem spontane sexpartnere i nattelivet.

Omstilling i sundhedssektoren
Sundhedssektoren er et af de områder, hvor blockchain forventes at rumme et stort potentiale.

Nye behandlingsmuligheder medfører en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, og hverken bygninger, personale eller budget i sundhedssektoren er tilstrækkelige til at rumme den forudsete vækst i behovet for behandling.

Der er derfor brug for en målrettet omstilling til automatisering for at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret behandling inden for en økonomisk ramme, der ikke vokser hurtigere end den almindelige økonomiske udvikling.

Automatiseringen drives fremad ved hjælp af nye løsninger fra Skyen, der anvender forskellige former for kunstig intelligens.

Løsningerne udvikles i et samspil mellem flere forskellige aktører i den private og den offentlige sektor, og det skaber behov for smidig og sikker udveksling af sundhedsdata på tværs af administrative og nationale grænser.

Blockchain fremhæves i den sammenhæng som en vej frem mod et dynamisk og sikkert miljø for udveksling af personfølsomme sundhedsdata, og på den måde kan blockchain komme til at spille en vigtig rolle for omstillingen i sundhedssektoren.

22012018-02Mere om blockchain her på Pejlinger.


Introfoto: Jernbanevogne til transport af olie og flydende gas i Indien.

Henvisninger og baggrund: 23.01.2018