Automatisering: I butikken

Det er på tide at skaffe uddannelse og nye jobs til en stor del af de millioner af mennesker, der arbejder i den europæiske detailhandel.

Af Mikael Lynnerup

Sidste år blev der nedlagt 65.000 arbejdspladser i den britiske detailhandel.

Forbrugerne vælger at købe flere af deres varer online, og der er derfor brug for færre butikker, og det betyder færre butiksansatte.

I USA voksede Amazons salg over nettet fra 16 milliarder $ i 2010 til 80 milliarder $ i 2016.

Til sammenligning havde Sears, der er en af USA’s største stormagasinkæder, i 2016 en omsætning på 22 milliarder $.

Amazons online omsætning i 2016 var dermed fire gange omsætningen i en af USA’s ikoniske stormagasinkæder, der har brugt årtier til at opbygge sin position, og Amazons vækst er fortsat siden 2016 med tocifrede vækstrater.

Omvendt har Sears siden 2010 lukket over 200 stormagasiner rundt om i USA’s indkøbscentre og har nu omkring 600 butikker tilbage.

Stormagasinerne er typisk den store magnet, der trækker kunder til et indkøbscenter, og når den store magnet lukker, går det hårdt ud over alle de mindre specialbutikker, der sælger forholdsvis dyre mærkevarer.

I USA er forbrugernes besøg i de store butikscentre i de seneste år blevet mere end halveret, og resultatet er, at mange indkøbsgader og butikscentre, der før havde et stort udvalg af specialbutikker, i dag ligger halvtomme hen eller er blevet overtaget af discount og outlet-butikker.

Tendensen kan ses overalt i USA og Europa, men der er store variationer fra land til land.

I USA og Storbritannien er tilbagegangen i antallet af fysiske butikker særlig udtalt.

I Tyskland og i store dele af Østeuropa er detailhandlen betydeligt mindre påvirket af e-handel, blandt andet fordi en mindre andel af befolkningen er på nettet.

Efterhånden som en stigende andel af nethandlen bliver gennemført fra en smartphone, forventes disse forskelle gradvist at blive udlignet.

Efter en jævn vækst i anvendelsen af smartphones til at foretage indkøb, er mobil e-handel nærmest eksploderet i 2017, og i år forventes op mod halvdelen af alle e-indkøb i USA og Vesteuropa at ske via mobiltelefoner.

17042018-02

Nedlæggelsen af 65.000 jobs i den britiske detailsektor sidste år er symptomatisk for udviklingen i hele Europa, og flere af de største europæiske arbejdsgivere inden for detailhandlen forudser en stadig tilbagegang i antallet af ansatte i butikkerne.

Den franske supermarkedskæde, Carrefour, planlægger at sælge eller lukke en hel kæde med over 250 butikker. Samtidig har Carrefour annonceret planer om at nedlægge 2.500 jobs, især i koncernens centrale administration.

Nedlæggelsen af arbejdspladser skal finansiere milliardinvesteringer i e-handel, som Carrefour vil udvikle sammen med den kinesiske internetgigant, Tencent.

For de store traditionelle detailhandlere drejer det nu om at nedbringe omkostningerne i deres nuværende forretninger i tilstrækkeligt hurtigt tempo til, at de ikke bliver løbet over ende af Amazon og andre store, fokuserede e-handlere, der opererer med betydeligt lavere omkostninger end de traditionelle fysiske butikker.

De store e-handelshuse opererer fra centrale lagre, hvor flere hundrede tusinde forskellige varer samles i store faciliteter, og hvor en stigende andel af arbejdet bliver automatiseret.

Nogle af disse faciliteter er allerede næsten fuldt automatiserede.

Tabet af arbejdspladser i detailhandlen bliver derfor ikke opvejet af nye arbejdspladser inden for de store e-handelshuse som Amazon.

Arbejdspladserne i detailhandlen bliver i stedet overtaget af robotter og andre former for automatisering.

Detailhandlen er en af de største arbejdspladser i Europa med over 18 millioner mennesker, der er ansat enten direkte i detailsektoren eller i de transport og supportfunktioner, der holder detailhandlen kørende.

Et tab af 150.000 jobs om året til automatisering, der kan antages at være det aktuelle niveau i den europæiske detailhandel, vil derfor ikke medføre en revolution i sektorens samlede antal ansatte.

Men nye muligheder for automatisering vil kunne få tabet af arbejdspladser i detailhandlen til at stige markant i de kommende år.

Arbejdspladser i detailhandlen vil sandsynligvis forsvinde på samme måde, som arbejdspladser er forsvundet i industrien, indenfor minedrift og i landbruget. //
Carl Frey, leder af Oxford Martin Programme on Technology and Employment

I en undersøgelse fra Oxford Martin Programme on Technology and Employment på Oxford Universitet, der blev offentliggjort sidste år, fremhæves detailsektoren, som en af de brancher, hvor automatisering vil kunne have vidtrækkende konsekvenser.

I undersøgelsen argumenteres der for, at omkring to tredjedele af de nuværende arbejdspladser i den amerikanske detailhandel er truet af automatisering.

De store detailkæder reagerer på udfordringen fra den automatiserede e-handel med to forskellige strategier.

Den ene er, at reducere omkostningerne ved at bringe teknologi ind i supermarkedet eller tøjbutikken. Det kan blandt andet ske ved at indføre selvscanning og andre former for arbejdskraftbesparende automatisering i butikken.

Den anden strategi går ud på at bringe teknologi i anvendelse til at give kunderne en bedre oplevelse, når de besøger en butik.

I Thailand sætter Seven Eleven nu videokameraer op, der overvåger al trafik til og fra butikkerne. Optagelserne behandles i realtid ved hjælp af kunstig intelligens, og på den måde kan systemet genkende faste kunder og medlemmer af Seven Elevens kundeklub.

Så snart disse “guldkunder” træder ind i butikken, vil de automatisk blive identificeret, og de kan derefter prioriteres på forskellig vis, for eksempel ved at en butiksassistent henvender sig direkte til dem med særligt gode tilbud, eller ved at der sendes kuponer med personlige tilbud til kundens mobiltelefon, samtidig med besøget i butikken.

Den fortsatte automatisering i detailhandlen kan forventes at føre til en dybtgående omstilling, hvor de daglige og mere almindelig indkøb foretages via smartphones, og hvor ordrene håndteres i en automatiseret proces helt frem til levering på kundens bopæl.

Samtidig vil mere specielle indkøb og besøg i convenience-butikker som SevenEleven kunne blive præget af en mere personlig betjening og interaktion med personalet.

Mange af de ufaglærte kvinder, der i dag udgør den overvejende andel af de ansatte i traditionelle detailbutikker, vil kunne miste deres job som konsekvens af denne omstilling.

26032018-03

Mere om omstillingen i detailhandlen her på Pejlinger.

Henvisninger og baggrund: 17.04.2018