Essays


Maj 2018

Revolution i sundhedssektoren

Revolutionen fra Skyen har åbnet for et væld af nærmest mirakuløse behandlingsmuligheder, og vil samtidig kunne gøre det muligt, at bringe flere sundhedsydelser frem til langt flere mennesker for lavere omkostninger, end det sker i dag.

Realiseringen af disse muligheder vil indebære et dynamisk samspil mellem private og offentlige leverandører af sundhedsydelser inden for rammerne af et globalt og digitalt sundhedsmarked.
Essay01-2018
I Europa vil den usikre retstilstand for private virksomheders anvendelse af sundhedsdata til produktudvikling og behandlinger kunne blive en bremse på omstillingen.
I den forbindelse bliver borgernes ejerskab til egne sundhedsdata et væsentligt tema, og det gælder også de sundhedsdata, der indsamles i den offentlige sektor.

Den digitale revolution har medvirket til udviklingen af revolutionerende behandlingsmuligheder inden for personlig medicin og genterapi.
Men nogle af disse behandlingsmuligheder kan blive så kostbare, at en stor del af befolkningen vil kunne blive afskåret fra at gøre brug af dem.

Revolutionen i sundhedssektoren vil derfor kunne udhule grundlaget for en af grundpillerne i den moderne velfærdsstat, nemlig princippet om lige og fri adgang til sundhedsydelser.

Læs “Revolution i sundhedssektoren”