Essays

Spænd selen

Skyen er omdrejningspunktet for den teknologiske revolution, der er under udfoldelse over hele verden. Hver gang vi installerer en ny app, søger på Google, ser film på Netflix, opdaterer Facebook, køber rejser på nettet, lytter til musik på Spotify eller checker mail, gør vi brug af Skyen. Fra sundhed og uddannelse til bankvæsen og militær medfører Skyen dybtgående forandringer, og de fleste arbejdspladser vil blive forvandlet til ukendelighed. Mange vil helt forsvinde.
Dette essay sætter scenen.
(December 2018)

Læs essayet her


Revolution i sundhedssektoren

Revolutionen fra Skyen har åbnet for et væld af mirakuløse behandlingsmuligheder, der vil kunne gøre det muligt, at bringe flere sundhedsydelser frem til langt flere mennesker for lavere omkostninger, end det sker i dag.
Realiseringen af disse muligheder vil indebære et dynamisk samspil mellem private og offentlige leverandører af sundhedsydelser inden for rammerne af et globalt og digitalt sundhedsmarked.
Nogle af de nye behandlingsmuligheder kan blive så kostbare, at en stor del af befolkningen vil kunne blive afskåret fra at gøre brug af dem.
Revolutionen i sundhedssektoren vil derfor kunne udhule grundlaget for en af grundpillerne i den moderne velfærdsstat, nemlig princippet om lige og fri adgang til sundhedsydelser.
(Maj 2018)

Læs essayet her