09.03.2015

Energi: Hvor skal strømmen komme fra?

Baggrund & henvisninger

I en pressemeddelelse om Apples planer om at bygge et stort datacenter ved Viborg, blev det oplyst, at den valgte placering blandt andet var sket ud fra hensynet til en stabil strømforsyning.

EU-kommissionens energipolitiske udspil fremhæver nødvendigheden af en grundlæggende omstilling i hele den europæiske energisektor, hvis det skal lykkes at opretholde forsyningssikkerheden til virksomheder og forbrugere.

Blandt en række nationale samarbejdsaftaler om udbygning af el-forsyningen er aftalen mellem Norge og Tyskland den seneste. Aftalen blev undertegnet i februar 2015.

De nye datacentre i Skyen er langt mere energieffektive end traditionelle, lokale It-installationer i de enkelte virksomheder. Dette er dokumenteret i en lang række studier, blandt andet i en ofte citeret rapport fra Accenture.

Udviklingen i den globale app-industri er blandt andet omtalt i en rapport fra marketsandmarkets.com

Sammenligningen med omsætningen i den amerikanske filmindustri stammer fra en kommentar af Walter Isaacson i Financial Times den 03.03.2015..

Energiforbruget i forbindelse med mobil datatransmission er undersøgt af The Centre for Energy-Efficient

Telecommunications, og er sammenfattet i rapporten, THE POWER OF WIRELESS CLOUD.

Estimatet over væksten i dataforbruget er findes i Ciscos årlige rapport om udviklingen i datatransmission.

Beregningen af udviklingen i produktionen af kul og olie stammer fra Financial Times, ”Short View”, den 03.03.2015.

Se også det tidligere indlæg her på Pejlinger, om den store energiomstilling i Tyskland, ”Energiewende” und der Cloud.