CFD: I Skyen ligger Las Vegas i EU

Forretningsmetoder, der er bandlyst i USA, florerer inden for EU i en opvoksende underskov af virtuelle markedspladser for finansiel spekulation.

Fascinationen ved at spille om penge har dybe rødder i Europa.

Store formuer og halve kongeriger er igennem århundreder blevet tabt og vundet i terningespil ved de europæiske hoffer, hvor adelsfolk og andre rigmænd i stor stil samledes om spillebordene.

I dag er Skyen blevet en af de helt store spillehaller, hvor enhver voksen borger har gode muligheder for at sætte penge over styr.

Online spil fra Skyen er en boomende industri, der på globalt plan har haft en vækst på over 30 pct. siden 2010, og som i 2014 havde en samlet omsætning på over 40 milliarder dollars.

Den drivkraft, der får ellers rationelle personer til at skille sig af med deres penge i hasardspil, er den samme, som den altid har været, nemlig en kombination af trang til spænding og drømmen om pludselig rigdom.

Historien viser, at det er en drivkraft, der ikke er til at spøge med, og derfor er hele markedet for spil og lotterier offentligt reguleret, sådan at der bliver sat grænser for løjerne.

Desuden sørger den offentlige regulering for, at en stor del af de penge, der bliver tabt på at spille, bliver opkrævet som afgifter og derefter fordelt til forskellige gode formål.

Online spil i Skyen er altså hegnet nogen lunde ind, men hvis overskriften på en hjemmeside skifter fra at være ”Online Spil” til at være ”Online handel med finansielle produkter”, så falder det meste af den offentlige regulering bort.

I Europa er en stor del af det finansielle marked reguleret efter laveste, nationale fællesnævner.

Det betyder, at en virtuel markedsplads for finansiel spekulation, der er registreret i Luxembourg eller på Cypern, automatisk har fri adgang til at operere i hele EU, uden at blive omfattet af reguleringen i de lande, hvor de virtuelle markedspladser opererer eller opretter salgskontorer.

Flere nystartede, virtuelle markedspladser, der er registreret i EU-lande med en lempelig regulering, har i kraft af disse regler etableret kontorer i London, der er en af verdens største handelscentre for finansielle produkter.

De nystartede virtuelle markedspladser opnår på den måde at blive en del af det respekterede London-marked, og mange kunder tror fejlagtigt, at markedspladserne herefter er underlagt regulering i Storbritannien.

Fra denne respektable position hverver de virtuelle markedspladser velhavende spillefugle over hele Europa.

De finansielle myndigheder i Polen og i Frankrig har i de seneste år gennemført detaljerede analyser af aktiviteterne på dette uigennemskuelige marked.

Undersøgelserne har vist, at 9 ud af 10 kunder taber deres penge.

Og det er ikke småpenge, der er på spil, fordi man på disse markedspladser spiller på en måde, der gør, at man kan miste langt mere, end man umiddelbart skyder ind i spillet.

På flere af de markedspladser, der fuldt lovligt opererer i Europa, kan der med såkaldt gearing spilles med en risiko, der kan være faktor 200 eller mere i forhold til den indsats, som man har gjort.

Gearingen medfører, at man med en forholdsvis lille indsats kan risikere at tabe – eller vinde – langt mere end den indsats, som man har lagt på bordet inden spillet starter.

Hver spillerunde kører et døgn eller to, og der handles ikke med noget. Der foretages ikke nogen investeringer og der købes og sælges ingen aktier eller valutaer. Spillet går udelukkende ud på at indgå væddemål om, hvilken vej markedet går. Den tekniske betegnelse er CFD, Contract for Difference.

De samlede tab på disse virtuelle markedspladser er enorme, og tusinder af velhavende privatpersoner i Europa har mistet formuer i millionklassen.

Alligevel strømmer tusinder af nye kunder til, drevet af den oldgamle trang til at spille og af håbet om at vinde stort.

Omsætningen på disse finansielle markedspladser er tilsammen mange gange større end omsætningen på de statsligt regulerede online spille-sider i Skyen.

Den form for høj-risiko finansiel spekulation, der finder sted på de europæiske online markedspladser, er ikke tilladt i USA, og de amerikanske myndigheder har derfor nedlagt forbud mod at amerikanske statsborgere spiller på de europæiske online-markedspladser.

Men for europæere er der frit slag til – helt uden afgifter – at spille højt spil og tabe både hus og hjem ved computerskærmen, hvis bare spillet betegnes som handel på EU’s finansmarked.

Henvisninger og baggrund: 12.01.2015