100 år: Rossum’s Universal Robots

I dag er det 100 år siden at ordet “robot” for første gang blev anvendt om menneskelignede maskiner.

Karel Čapek’s skuespil “R.U.R. – ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS”, havde verdenspremiere i Prag den 25. januar 1921.

Stykket blev en stor succes, og året efter blev R.U.R. sat op i New York til strålende anmeldelser.

R.U.R er en dramatisk historie om, hvordan robotter efterhånden overtager al produktion og gradvist udvikler menneskelignede egenskaber. Til sidst gør de oprør, og slår alle mennesker ihjel. Stykket slutter med, at to robotter bliver forelskede, og efter tæppefald hænger spørgsmålet i luften, om de mon får børn, så verden kan gå videre, blot uden mennesker?

Stykket er blevet udlagt som en dystopisk teknologikritik, men er også blevet set som en kritik af blind materiel vækst uden andet formål end væksten i sig selv.

Ved opsætningen i New York i 1922 blev stykket dog blot betegnet som et fængslende melodrama.

I dag opføres stykket næsten aldrig, men ordet “robot” er for evigt knyttet til Karel Čapek’s R.U.R., der nu i 100 år har været til inspiration for generationer af science fiction-forfattere.

I anledning af 100-årsdagen bringer Pejlinger her nogle eksempler på, hvordan robotter nu optræder overalt i samfundet, og gradvist udvikler menneskelignede egenskaber…

Rumfart

Robotten “Curiosity” i en selfie fra Mars

NASAs robot “Curiosity” landede sikkert på Mars i 2012. Formålet med mission var at afprøve muligheden for at bringe en kompliceret robot frem til et i forvejen udvalgt punkt på overfladen af Mars, og dernæst at få robotten til at køre rundt og undersøge, om den røde planet nogensinde har været beboelig. Undervejs i projektet er robotten blevet opdateret med kunstig intelligens, der er blevet uploadet fra Jorden, og som har gjort “Curiosity”s undersøgelser langt mere præcise. I næste måned, den 18. februar 2021, lander den næste robot “Perseverance”. Den medbringer blandt andet en helikopter-robot, der skal flyve rundt og undersøge større landområder.
Afstanden til Mars er 56 millioner kilometer, eller 145 gange afstanden til Månen. Mere.

sundhed

Automatisering og robotter vinder frem i sundhedssektoren.

Robotter og kunstig intelligens rykker i stort tal ud af udviklingsafdelingerne og ind på hospitaler og klinikker.
Mange løsninger kan opvise en imponerende funktionalitet, og det har åbnet et perspektiv om øget produktivitet gennem automatisering inden for diagnosticering, behandling og dokumentation. Mere.

KUNSTIG Intelligens

Specialbyggede computere til udvikling af kunstig intelligens – TPU 2.0 i drift – Foto: Google, 2017

De fleste robotter eksisterer ikke som maskiner. De består udelukkende af software i form af kunstig intelligens. Googles supercomputer, TPU 2.0, der blev startet op i 2017, repræsenterer et kvantespring for udviklingen af kunstig intelligens til brug for talegenkendelse, tekstanalyse og billedgenkendelse. Mere.

fremstilling

Installation af nye robotter på en autofabrik.

Der går næppe en uge uden, at der udkommer en ny rapport om, hvordan robotter vil overtage millioner af arbejdspladser.
En canadisk rapport har vakt opmærksomhed med en beregning, der viser, at robotter vil kunne overtage omkring en tredjedel af det samlede antal arbejdspladser i Canada.
Dermed begynder det at ligne den historiske omstilling fra landbrug til industri, som de vestlige lande gennemførte i første halvdel af det 20. århundrede. Mere.

Kontoret

Softwarerobotter overtager en stor del af det traditionelle kontorarbejde.

Robotternes fremmarch på det europæiske arbejdsmarked koster millioner af jobs. En undersøgelse fra McKinsey forudser, at 20 pct. af kvinderne på arbejdsmarkedet i de store EU-lande kan risikere at se deres arbejdsplads forsvinde inden 2030. Omsat til EU-markedet som helhed svarer det til over 30 millioner jobs. Det er blandt andet kontorarbejde, der nu mærker konsekvenserne af dybtgående automatisering. Mere

computerchips

Fremstilling af computer-chips på automatiserede chip-støberier

Den amerikanske chip-producent, GlobalFoundries, opgav i 2018 at udvikle nye produktionsmetoder for avancerede computerchips på grund af de svimlende udviklingsomkostninger.
Taiwan-virksomheden TSMC er i dag langt den største blandt de få virksomheder i verden, der har den fornødne produktionskapacitet og den nødvendige knowhow til masseproduktion af avancerede computerchips. Mere.

kommunikation

Konstruktion af Inmarsat 5 F1 og F2 kommunikationssatellitter

Den amerikanske rumfartsorganisation, NASA har udliciteret de fleste opgaver i forbindelse med rumprojekter, der gennemføres forholdsvis tæt på Jorden. Privatiseringen har medført væsentligt lavere omkostninger til at bringe satellitter i bane omkring Jorden.
Private projekter gennemføres af startups som f.eks. planet.com, der har etableret en hel sværm af mikrosatellitter, der tilsammen udgør et system, der kan levere en næsten konstant overvågning af udvalgte områder på Jorden. Mere.

Computing

De vigtigste områder af samfundets computing sker i automatiserede globale datacentre.

Halvdelen af alle servere i verden er nu installeret i de såkaldte hyperskala datacentre, der anvendes af Amazon, Google og de øvrige globale aktører i Skyen. Herefter vil 90 procent af al computing i Skyen finde sted inden for rammerne af de omkring fem hundrede fuldautomatiserede hyperskala datacentre, der findes rundt om på kloden. Mere.

vedligeholdelse

Jetmotor med digital tvilling.

Billedet illustrerer en jetmotor og en tilhørende “digital tvilling”, der er en nøjagtig digital kopi af den fysiske motor. Sensorer, der er bygget ind i jetmotoren, opsamler 1 terabyte (1024 gigabyte) data i døgnet. Dette datagrundlag analyseres løbende af den digitale tvilling, og på den måde kan den digitale tvilling forudse fejl, planlægge reparationer og kan i nogle tilfælde udføre fejlrettelser. Digitale tvillinger kan kombineres i store mønstre, der kan analysere processerne inden for komplekse installationer som en hel fabrik eller kloaksystemet i en storby. Om få år vil der kunne være milliarder af digitale tvillinger i drift overalt i samfundet. Mere

automatisering

Maskinarbejder anno 2017

Omfanget og rækkevidden af den digitale omstilling i samfundet understreges af, hvordan nogle af de traditionelle, tunge industrier nu bliver gennemsyret af robotter og digitale løsninger fra skyen. Automatisering baseret på Internet of Things – eller IoT – repræsenterer den næste industrielle revolution, og den er i fuld gang. Mere.

DagliGvarer

Webshops og automatiserede varelagre vokser kraftigt i daglivarehandlen.

Under den aktuelle pandemi er europæiske forbrugere strømmet til webshops for dagligvarer. Men omstillingen har været undervejs i flere år. I den første fase blev der anvendt Click-and-Collect, hvor kundernes bestillinger blev indsamlet af butiksansatte, der går rundt i eksisterende supermarkeder, og pakker de bestilte varer i poser, der derefter afhentes af kunderne. Men denne model løber hurtigt ind i kapacitetsproblemer.
For at kunne skalere op, er det nødvendigt at centralisere og automatisere pakningen af kundernes indkøb, og derefter køre varerne ud til kunderne. Videoen ovenfor viser robotter på arbejde med at samle indkøb fra tusinder af kunder i Ocado’s dagligvarelager i England. Mere.

Militær

Droner monteret med automatvåben og avancerede kameraer.

TIKAD droner fra virksomheden, Duke Robotics, er bevæbnet med automatrifler, og kan fjernstyres til at angribe mål med stor præcision. De er specielt udviklet til nedkæmpning af terrorister i byområder og af pirater i åbent farvand.
Robotter og kunstig intelligens får stigende militær betydning, og nu opfordrer eksperter fra hele verden til et globalt forbud mod udvikling og anvendelse af intelligente cybervåben. Mere.

SHOPPING

Mobiltelefonen har erstattet detailhandlens fysiske udstillingsvinduer.

Shopping er gået online. Mobilen er blevet det vigtigste udstillingsvindue ud mod forbrugerne. Det gælder alt fra byggematerialer til modetøj. Overalt i den europæiske detailhandel bliver der nu nedlagt jobs i butikkerne, samtidig med at at der bliver investeret i automatiserede lagerfaciliteter til understøttelse af online salg. For de store traditionelle detailhandlere drejer det sig nu om at nedbringe omkostningerne i deres nuværende forretninger i tilstrækkeligt hurtigt tempo til, at de ikke bliver løbet over ende af Amazon, der opererer med betydeligt lavere omkostninger (og betydeligt flere robotter) end de traditionelle fysiske butikker. Mere.

energi

Produktion af solpaneler.

Google har anvendt algoritmer, der er udviklet af datterselskabet DeepMind, til at optimere driften i sine gigantiske, globale datacentre. Det har medført en reduktion af energiforbruget til køling med 25 procent. DeepMind vil nu forsøge at overføre erfaringerne til hele den britiske elektricitetsforsyning. Perspektivet er, at anvendelsen af avancerede softwarerobotter kan medføre en optimering svarende til en samlet virkning på 10 procent af det britiske elforbrug (der i 2014 udgjorde 335 TWh). En besparelse af den størrelsesorden ville svare til Danmarks årlige elproduktion (der i 2015 udgjorde 33,6 TWh). Mere.

Ansvar

Selvkørende biler har kørt mange millioner kilometer på autopilot.

Kunstig intelligens, der eksisterer som software i de globale datacentre, vil udgøre grundlaget for funktionen i milliarder af digitale robotter – fra digitale assistenter og automatiske maskiner til selvkørende biler og personlig medicin.
Kunstig intelligens vil dermed komme til at udgøre en stadigt vigtigere del af driften inden for store områder af samfundet, fra energi og transport til retsvæsen og sundhed.
Mange af de muligheder, som teknologien byder på, vil kunne nødvendiggøre, at algoritmer i nogle tilfælde kan være “retssubjekter”. Mere.

landbrug

Førerløse traktorer er udbredt i landbrug og minedrift.

Hvis man vil se førerløse køretøjer i aktion i dag, så skal man besøge en stor minevirksomhed eller tage en tur langt ud på landet i USA. I disse omgivelser anvendes førerløse køretøjer allerede i stort omfang, fordi de her kører på privat grund og ikke risikerer at komme i kontakt med almindelig trafik. Erfaringerne fra denne anvendelse viser, at førerløse køretøjer kan bidrage til at halvere brændstofforbruget og dermed CO2-udslippet. Mere.

betalinger

Apps fra den franske startup, Linxo, der tilbyder brugerne et samlet over forskellige bankkonti, betalingsløsninger og kreditkort.

Betalingsløsninger og bankforretninger er nogle af de områder, hvor automatisering har medført en fuldstændig revolution inden for de sidste 20 år, og revolutionen fortsætter. Siden 2008 har de finansielle virksomheder i Tyskland, UK, Frankrig og Spanien nedlagt 20 procent af deres arbejdspladser, og alene i løbet af 2019 er der annonceret nedlæggelse af yderligere 60.000 stillinger. Samlet set svarer antallet af nedlagte jobs i 2019 inden for finanssektoren i de fem store EU-lande til det samlede antal beskæftigede i den danske finanssektor. De eneste virksomheder i den finansielle sektor i EU, der vokser solidt, er de fintech-startups, der med smarte apps og softwarerobotter er i færd med at spise den traditionelle finanssektors frokost. Mere.

billedgenkendelse

Kunstig intelligens har bragt billedgenkendelse frem til nær perfektion.

Billedgenkendelse er et af de store indsatsområder inden for udvikling af kunstig intelligens. Ikke mindst fordi billedgenkendelse er nødvendig for at kunne udvikle de robotter, der styrer selvkørende biler.
Det helt ekstreme udviklingstempo i udvikling af smarte robotter kan illustreres ved at sammenligne med udviklingen inden for mobiltelefoni.
Inden for de sidste syv år er de computerkræfter, der er blevet bragt i anvendelse til udviklingen af kunstig intelligens, blevet 300.000 gange kraftigere. Hvis der i den samme periode havde været en tilsvarende udvikling inden for batterilevetiden i en mobiltelefon, ville batteriet i dag kunne holde 800 år på en enkelt opladning. Hvis man fremskriver den nuværende stigningstakt i anvendelsen af computerkræfter til udvikling af kunstig intelligens i yderligere syv år, så skulle batterilevetiden på en mobiltelefon i løbet af de kommende syv år nå op på 100 millioner år for at følge med. Mere

byggeri

Automatisering og digitale produktionsmetoder vinder kun langsomt frem i byggeriet.

“Vi skal kunne overbevise de unge fra de såkaldt “digitalt indfødte” generationer om, at den fysiske opbygning af verden er noget for dem. For at kunne gøre det, skal vi ændre vores image. Vi skal begynde at udstråle en kultur af entusiasme, samarbejde og eventyr. At arbejde i bygge- og anlægsbranchen skal være ‘cool’.” Byggebranchen i Europa vil bruge digitalisering og robotteknologi til at booste produktiviteten og til at forny sit image. Citatet er hentet fra en blog hos en af de store britiske entreprenørvirksomheder. Mere.

skuespil

Der investeres milliarder i at udvikle kunstig intelligens, der med et minimum af faktuelle input kan skrive velformulerede tekster. Virksomheden Open AI er en af de førende indenfor dette felt, og Open AI’s algoritme bliver nu anvendt til at skrive et helt nyt teaterstykke som fortsættelse af Karel Čapek’s skuespil “R.U.R. – ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS”.
Det er den tjekkiske gruppe, THEaiTRE, der står bag projektet, og som har inviteret til en online verdenspremiere den 26. februar 2021, kl. 19:00.
“RUR var skrevet af et menneske og handlede om robotter. Vi vender det på hovedet, så det nu er en robot, der skriver et teaterstykke om et menneske, måske Karel Čapek”, skriver gruppen bag projektet. Mere.

næste akt

Tekstilfabrik i Østen, 2020. Klik på billedet for større format.

Robotter er stadig for dyre til at blive brugt til fremstilling af cowboybukser, der skal kunne sælges med fortjeneste i et dansk supermarked for 125,- kr. Så til det formål anvendes mennesker stadig som arbejdskraft.
Men hvor længe?